Spring til hovedindhold

Ny rapport giver perspektiver på HjerteKost-skemaet og HjertePRO

Rapporten ’HjerteKost som en del af det nationale HjertePRO’ er udarbejdet for det nationale PRO-sekretariat af REHPA. Klinisk diætist, ph.d. Marianne Boll Kristensen var primærforfatter med sparring fra forsker Cecilie Lindström Egholm og professor Ann-Dorthe Zwisler.

Baggrunden for rapporten

Hvert år rammes ca. 16.000 danskere af iskæmisk hjertesygdom, og ca. 165.000 danskere lever med sygdommen.

Kosten spiller en vigtig rolle i den sekundære forebyggelse hos patientgruppen. Det anbefales, at diætbehandling er en del af hjerterehabilitering, samt at patienter med iskæmisk hjertesygdom systematisk får vurderet deres behov for diætbehandling.

Hjerterehabiliteringsområdet blev i 2017 udpeget som et af indsatsområderne i det nationale PRO-arbejde, og der blev nedsat en klinisk koordinationsgruppe med ansvar for at identificere og fastlægge relevante spørgeskemaer og på baggrund heraf udvikle et standardiseret samlet PRO-spørgeskema for området.

I det nationale arbejde med implementeringen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i hjerterehabilitering blev det i 2018 besluttet, at fødevarefrekvensskemaet HjerteKost skal anvendes med henblik på at vurdere behov for kostintervention.

De samlede PRO-spørgeskemaer for hjerterehabilitering blev udviklet i løbet af 2018, og i perioden december 2019 til oktober 2020 blev de pilotafprøvet på to hospitaler og i fire kommuner.

Pilotafprøvningen identificerede visse udviklingsbehov indenfor PRO-spørgeskemaets forskellige domæner, hvorfor der blev nedsat underarbejdsgrupper, som fik til opgave at videreudvikle de anvendte spørgeskemaer for de enkelte domæner.

På kostområdet, hvor fødevarefrekvensspørgeskemaet HjerteKost er anvendt, skal underarbejdsgruppen med udgangspunkt i pilotafprøvningen udarbejde en skriftlig indstilling om, hvordan HjerteKost bedst muligt implementeres som en del af det samlede PRO-spørgeskema i hjerterehabilitering fremadrettet. Rapporten danner baggrund for underarbejdsgruppens drøftelser.

Rapporten

I rapporten opsummeres tilgængelig viden om fødevarefrekvensspørgeskemaet HjerteKosts udvikling og validering, erfaringer og resultater fra den foreløbige anvendelse af HjerteKost i det nationale PRO-spørgeskema til patienter med iskæmisk hjertesygdom, og der fremlægges perspektiver på eventuelle justeringer af items og algoritmer for HjerteKost forud for implementering af PRO-spørgeskemaet i hjerterehabilitering på nationalt plan.

Identificerede opmærksomhedspunkter og potentielle udviklingsbehov inkluderer, at skemaet er langt og svært forståeligt for nogle patienter, at relevansen af fastsatte cut-offs og algoritmer kan diskuteres, samt at der er divergerende meninger blandt sundhedsprofessionelle om HjerteKosts formål og relevans i det nationale PRO-spørgeskema.

HjerteKost som en del af det nationale HjertePRO rapportforside
Rapportforside

Læs gennemgangen og de øvrige opmærksomhedspunkter i rapporten ”HjerteKost som en del af det nationale HjertePRO. Udarbejdet for det nationale PRO-sekretariat

Til top