Spring til hovedindhold

Ny viden er vitaminer i et videncenter

REHPAs forskere deltager aktivt i at få og bidrage med ny viden om rehabilitering og palliation på konferencer med internationale eksperter og forskere.

I REHPA er vi naturligt forpligtet til at være opdateret på ny viden fra forskningsresultater/undersøgelser/analyser, og vores forskere spiller en vigtig rolle i at bringe ny viden ud fra såvel som ind til videncenteret. Vi har udvalgt to af de seneste konferencedeltagelser til fremhævelse for deres videndeling og netværksmuligheder:

Forskere i arbejdstøjet

På ARCH17 konferencen om arkitektur og sundhedsbyggeri var ny forskning i arkitekturens betydning for brugerne i centrum. REHPA præsenterede “How cancer patients and relatives experience specially designed cancer counselling centres” ved Kirstine Falk, som arbejder med projektet Arkitektur & Lindring.

Oplæg om sundhedsfremmende arkitektur, strategier til brugerevalueringer og etableringen af et netværk for områdets forskere var blandt de konkrete resultater af konferencen.

Du kan downloade alle oplæg fra konferencen

En ændret magtfordeling mellem behandlere og patienter var kernen i flere præsentationer og debatter på konferencen International Forum on Quality and Safety in Healthcare (ikke længere tilgængelige). Her var REHPA repræsenteret ved ph.d.-studerende Sara Fokdal Lehn og Cecilie Lindström Egholm, som formidlede deres delstudier om hhv.:

  • Brug af kliniske kvalitetsdatabaser for hjerterehabilitering i Danmark og Storbritannien
  • Ældre patienters sandsynlighed for behov for opfølgende besøg efter hospitalsophold.

Med debatter om patientinddragelse i forskning og behandling, var budskabet, at det vil kræve nytænkning, når de sundhedsprofessionelle skal vise mere medfølelse og indlevelse, og patienterne tilsvarende skal styrkes i selv at tage styringen i deres sygdomsforløb.

Se konferencens præsentationer som streaming video (ikke længere tilgængelige)

Til top