Spring til hovedindhold

To nye REHPA-notater om udvikling af rehabilitering ved demens

Rehabilitering til mennesker med demens er ikke entydigt defineret, og der findes hverken anbefalinger eller retningslinjer på området. REHPA udgiver to notater, der bidrager til en vidensbaseret udvikling af rehabilitering ved demens.

I Danmark blev rehabilitering ved demens introduceret i nationale dokumenter i 2010 og har efterfølgende været omtalt i en række nationale anbefalinger, men der findes stadig ikke nationale anbefalinger eller retningslinjer for rehabilitering ved demens. Der findes heller ikke entydige definitioner af rehabilitering ved demens, hverken i Danmark eller internationalt, og det hindrer udviklingen af området. REHPA ønsker at bidrage til at udvikle feltet på et vidensbaseret grundlag, og vi udgiver derfor to notater, der på forskellig vis undersøger programmer, praksis og forskning på området.

Undersøger forståelser og evidens for rehabilitering

Med udgivelsen af Notat nr. 13 Rehabilitering ved demens – Forståelser og evidens for rehabilitering og komponenter i rehabilitering formidler REHPA delresultater fra det igangværende forskningsprojekt DEM-REHAB. Projektets slutmål er at udvikle en model for rehabilitering ved demens. Delresultaterne omfatter:

  • Definitioner og forståelser af rehabilitering ved demens
  • Forskningsbaseret viden om afgrænsede indsatser og kognitiv rehabilitering
  • Analyse af rehabiliteringsinterventioner ved demens.

Forsker Jette Thuesen er projektleder på forskningsprojektet DEM-REHAB, og ifølge hende er rehabilitering ved demens ikke tydelig defineret:

Resultaterne viser, at der i den internationale forskningslitteratur er viden at bygge på, når vi skal udvikle en model for rehabilitering ved demens i let til moderat grad. Men resultaterne vidner også om en stor variation i indhold og struktur i rehabiliteringsinterventioner. Så der er ikke noget at sige til, at der i praksis hersker en betydelig forvirring om, hvad rehabilitering ved demens egentlig er.

Rehabilitering ved demens er ikke konkretiseret og operationaliseret som ved andre kroniske sygdomme

Notat nr. 15 har titlen Rehabilitering ved demenssygdomme – En undersøgelse af begrebet ”rehabilitering” samt beskrivelser af udredning og vurdering af behov for rehabilitering/lignende indsatser i tværsektorielle aftaler tilknyttet Sundhedsaftalerne 2015-2018. Som titlen siger, undersøger notatet, hvordan rehabilitering beskrives i forløbsprogrammer og lignende aftaledokumenter.

Resultaterne viser, at rehabilitering kun er beskrevet i to tværsektorielle aftaler (forløbsprogrammer, o.l.) om demens (i Region Hovedstaden og Region Sjælland). Udredning og vurdering af behov for rehabilitering er ikke beskrevet i nogen regioner. Det viser, at rehabilitering kun i meget varierende grad er indarbejdet i det tværsektorielle samarbejde om demens, og at rehabilitering ved demens ikke er konkretiseret i egentlige handlinger, så som behovsvurdering. Dermed adskiller demensområdet sig fra andre kroniske sygdomme, hvor rehabilitering i højere grad er konkretiseret og operationaliseret i de tværsektorielle forløbsprogrammer.

REHPA udgiver forskningsbaserede anbefalinger

I slutningen af 2019 vil REHPA komme med anbefalinger til rehabilitering ved demens. Anbefalingerne vil være baseret på forskningsprojektet DEM-REHAB, som netop undersøger demens og rehabilitering med afsæt i brugernes perspektiver. Forskningsprojektet er støttet af VELUX FONDEN og slutter ved udgangen af 2019.

Vil du vide mere

Forfatterne

Notat nr. 13, Rehabilitering ved demens – Forståelser og evidens for rehabilitering og komponenter i rehabilitering: Jette Thuesen og Maiken Bay Ravn

Notat nr. 15: Rehabilitering ved demenssygdomme – En undersøgelse af begrebet ”rehabilitering” samt beskrivelser af udredning og vurdering af behov for rehabilitering/lignende indsatser i tværsektorielle aftaler tilknyttet Sundhedsaftalerne 2015-2018: Fritze Kristensen og Jette Thuesen.

Til top