Spring til hovedindhold

Nyt lektorat skal højne viden om lindring i patientens sidste tid

Patienter med livstruende sygdom skal have den bedst mulige afslutning på livet. Derfor ansætter Holbæk Sygehus og Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA, ved Syddansk Universitet nu i fællesskab Heidi Bergenholtz som lektor i basal palliation.

Heidi Bergenholtz skal forske i basal palliation – den behandling som de sundhedsprofessionelle giver de døende på sygehuset. Ambitionen er at højne niveauet i behandlingen til gavn for patienten og de pårørende.

Det har meget stor betydning for de dødende patienter og deres pårørende, at der ansættes en lektor i basal palliation. Hvert minut i behandlingen og plejen af de dødende patienter, har en stor betydning for livskvaliten. Det er her og nu de rigtige indsatser og vigtige samtaler skal tages. Den resterende tid kan være kort, og den kan ikke gøres om,

ledende oversygeplejerske Lone Glistrup fra Holbæk Sygehus.

Også professor og forskningsleder ved REHPA, Mai-Britt Guldin er optaget af, at forskningen flytter noget i den kliniske hverdag.

Jeg er glad for og stolt over, vi har kunnet ansætte Heidi som lektor i samarbejde med Holbæk Sygehus. Jeg ser frem til, at vi i samarbejde med sygehuset kan øge forskningen i basal palliation. Når vi samarbejder om et klinisk lektorat med for eksempel Holbæk Sygehus, kan vi sætte fokus på forskningen i klinikken og være med til at flytte noget i den kliniske hverdag. Det er samtidig vigtigt for os at være med til at sikre den forskningsmæssige fødekæde og sikre vores dygtige forskere mulighed for en forskningskarriere. Og en af måderne at gøre det er via lektorater, 

Mai-Britt Guldin, forskningsleder

Fokus på basal palliation

De seneste fem år har Heidi Bergenholtz været ansat på Holbæk sygehus & REHPA som postdoc. Hun har blandt andet lavet en samtaleguide til samtalen om døden med patienter og pårørende.

Også i sin ph.d. afhandling fra 2016 fokuserede hun på palliation på de almindelige sengeafdelinger, der ikke udelukkende har palliation som deres fokus.

Heidi er særligt optaget af, at det basale palliative niveau skal løftes for at imødekomme at alle mennesker med livstruende sygdom får den rette livsafslutning.

Jeg glæder mig over, at man med min lektoransættelse på Holbæk Sygehus og REHPA ønsker at have et stærkt fokus på at løfte den basale palliative indsats. Det har længe været et ikke-prioriteret område til trods for, at det er her, de sundhedsprofessionelle tager sig af langt de fleste af de palliative forløb. Derfor håber jeg, at vi kan hjælpe mange flere patienter med palliative behov, og deres familier, ved at skabe ny viden om, hvordan vi kan arbejde med indsatsen på sygehuset.

Heidi Bergenholtz , lektor

Heidi Bergenholtz vil i sit lektorat forske videre i basal palliation med særligt fokus på implementering og organisering af indsatsen på sygehuset, og håber gennem sit forskningsprogram at kunne sætte nye ph.d.-projekter i gang.

Interesserede kan læse hendes afhandling: “Palliative Care in the Hospital. A mixed-methods study of the general palliative care in a hospital in Denmark”

Til top