Spring til hovedindhold

Nyt REHPA-notat om kræft, rehabilitering og arbejde

Socialrådgivere og sundhedsprofessionelle skal arbejde tættere sammen for at hjælpe borgere tilbage til arbejdet efter kræftsygdom.

Det at vende tilbage til arbejde efter et sygdomsforløb opleves af mange som et symbol på at være rask, fordi arbejdslivet udgør en stor del af menneskets hverdag og er med til at skabe indhold, struktur og balance i hverdagen. Processen med at vende tilbage til arbejde efter livstruende sygdom er kompleks, og opleves af borgere, der har eller har haft kræft, som forvirrende, svær og krævende.

REHPA har i samarbejde med forskere fra DEFACTUM i Region Midtjylland og Fysioterapiuddannelsen på Københavns Professionshøjskole gennem de sidste tre år haft fokus på rehabilitering og arbejdsmarkedstilknytning ved kræft. Arbejdet præsenteres i notatet ’Kræft, rehabilitering og arbejde’, der giver status for indsatsen, opsummerer både ny og allerede eksisterende viden samt fremsætter forslag til fremtidige fælles indsatser, som kan øge muligheden for en positiv tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgere, der har eller har haft kræft.

Tæt samarbejde mellem socialrådgivere og sundhedsprofessionelle er essentielt

Arbejdet understreger, at der er tæt gensidig sammenhæng mellem sundhed og arbejdsmarkedstilknytning for borgeren. Både viden og praksis peger på, at tværfaglige indsatser, tværfagligt team-samarbejde samt tæt fysisk placering mellem sundhedsprofessionelle og socialrådgivere er centralt for at lykkedes med en succesfuld genetablering af borgerens arbejdsliv i forbindelse med en kræftsygdom. Systemet skal samarbejde på tværs af fagligheder, og for at skabe rammerne for, og samtidig lykkedes med et sådant samarbejde, er politisk- og ledelsesmæssig opbakning helt centralt.

Der er i dag stor variation i tilgang, organisering og kvalitet af den arbejdsrettede indsats i kommunalt regi samt forskel på tolkning af lovgivningen på tværs af landets kommuner. Derfor skal fremtidige indsatser have fokus på at ensarte tilbud og organisering af den arbejdsrettede indsats på nationalt plan.

Arbejdet viser også, at der er behov for øget viden og information om senfølger efter kræft blandt socialfaglige medarbejdere samt blandt arbejdsgivere og på arbejdspladser. Endvidere har de sundhedsprofessionelle og arbejdsgiverne behov for øget viden om lovgivningen på beskæftigelsesområde.

Der er også brug for at øge opmærksomheden omkring tilbagevenden til arbejde i mindre virksomheder samt blandt socialt udsatte samt unge og unge voksne, der har eller har haft kræft.

Nyt netværk skal hjælpe udviklingen

På baggrund af resultaterne sætter REHPA en række tiltag i gang:

  • Informationskort til sundhedsprofessionelle
  • Udvikling af en målrettet indsats til unge og unge voksne med kræft
  • Etablering af nationalt netværk for fagprofessionelle.

Download notat: Kræft, rehabilitering og arbejde – Viden, lovgivning, praksis og fremtid

Målgruppen for notatet er primært sundhedsprofessionelle og socialrådgivere, der arbejder med rehabilitering af erhvervsaktive, der har eller har haft kræft. Derudover er håbet, at notatet vil indgå i videre drøftelser blandt ledere og beslutningstagere på sundheds- og beskæftigelsesområdet i forhold til at sikre bedst mulig koordinering af og sammenhæng i sundheds-, social- og beskæftigelsesindsatser.

Vil du vide mere…

Forfattergruppen: Maria Aagesen, Jan Tofte, Ann-Dorthe Zwisler og Lars Tang

Til top