Spring til hovedindhold

Nyt REHPA-ophold henvender sig til mennesker med kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom

Vi har åbnet for en ny type REHPA-forløb for mennesker med kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom.

Forløbet er et udviklingsophold og foregår i ugerne: 47, 2019 og 5, 2020.

Målgruppe

Målgruppen er mennesker, der lever med kronisk eller uhelbredelig kræft, og som både har brug for rehabilitering og basis palliation.

Hvem kan deltage?

For at kunne deltage på forløbet skal deltagerne:

 • Have en kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom
 • Have behov for hjælp til at håndtere de problemer, som sygdommen har medført. Problemerne kan være en direkte konsekvens af sygdommen og/eller af behandlingen. Problemerne kan være af forskellig art, fx fysisk, psykisk, socialt eller i forhold til det at være menneske med/efter alvorlig sygdom
 • Kunne deltage aktivt i REHPA-forløbet, som begynder med et ophold på 5 dage med fællesundervisning, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, individuel vejledning og fællesskab med ligestillede. Der afholdes efterfølgende et opfølgningsophold på 2 dage
 • Kunne klare sig selv, da et REHPA-ophold ikke rummer mulighed for personlig hjælp og pleje
 • Være indstillet på at bidrage til REHPAs vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interviews mv.
 • Kunne tale og forstå dansk.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at deltagerne kan indgå i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

Henvisning

Det er muligt at søge til REHPA-opholdet for mennesker med kronisk kræftsygdom i uge 47, 2019. Mens forløbet i uge 5, 2020 kan søges fra den 27. september 2019.

Der skal bruges dette henvisningsskema – deltagerens egen læge eller lægen fra hospitalet skal udfylde og underskrive side 2.
Vær opmærksom på, at der tidligst kan ansøges 4 måneder før den ønskede uge, hvis henvisningen sendes før, der er 4 måneder til opholdets start, bliver den afvist.

Ansøgningen og den lægefaglige henvisning indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-ophold, og deltagerne får svar om deltagelse umiddelbart efter visitationen. Vi vurderer ansøgningerne og visiterer til REHPA-ophold ca. 1-2 måneder før opholdet.

REHPA-ophold for mennesker med kronisk og/eller uhelbredelig kræftsygdom

Deltagere får på opholdet mulighed for at få:

 • Afklaret sin situation
 • Ny viden og undervisning
 • Rådgivende samtaler
 • Fysiske aktiviteter, som deltagerne prøver af i praksis
 • Psykosocial støtte og rådgivning
 • Samvær med ligestillede.

Aktiviteter og oplæg bliver afholdt af forskellige fagpersoner i REHPA med hver sit speciale.

Læs mere i pjecen: Liv med fokus på aktivitet og lindring

Til top