Spring til hovedindhold

Ph.d.: Social sårbarhed blandt mennesker med fremskreden kræft

Selvom Jens-Jakob Kjer Møller tænkte, der var en opskrift på at skrive en ph.d., inden han gik i gang, måtte han undervejs sande, at meget ændrer sig i løbet af de tre år, det tager at lave et ph.d.-projekt, og at man nogen gange må følge med projektet.

Jens-Jakob Kjer Møller havde forestillet sig, at han i sin ph.d. skulle fokusere på rehabilitering og palliation blandt socialt sårbare mennesker. Og han havde egentligt nok heller ikke regnet med at bruge så meget registerdata, inden han gik i gang.

Social sårbarhed kom til at fylde meget mere, end jeg først troede. Jeg endte med at lægge stor vægt på at udvikle et indeks for social sårbarhed. Det havde jeg ikke set for mig, men det viste sig, at der manglede viden om det, og det var nødvendigt at dykke ned i definitionen af social sårbarhed for at være tro mod mit overordnede forskningsspørgsmål.

Jens-Jakob Kjer Møller, ph.d.-studerende ved REHPA

Indekset som Jens-Jakob har udviklet for at identificere social sårbarhed tager højde for flere parametre end andre eksisterende indeks.

Illustration af Jens-Jakob Kjer Møllers sårbarhedsindeks

I ph.d.’en undersøgte Jens-Jakob, hvordan social sårbarhed blandt patienter med fremskreden kræft i Danmark påvirker adgangen til rehabilitering og specialiseret palliation, samt om sårbarheden ændrer sig i forbindelse med deres sygdom.

Mindre ulighed

Studiet viste, at socialt sårbare patienter havde mindre kontakt til det specialiserede palliative niveau. Til gengæld viste det sig også, at blandt dem, der lever minimum tre år efter deres kræftdiagnose, var den sociale ulighed mindre, end andre studier har vist. Socialt sårbare fik oftere end forventet tilbudt fysisk rehabilitering.

Jens-Jakob undersøgte også, om der var forskelle i brugen af rehabilitering og palliation mellem de patienter der var sårbare før deres sygdom, dem der blev sårbare efter deres sygdom, og dem der hverken var sårbare før eller efter deres sygdom.

Jeg fandt, at patienterne ikke blev mere socialt sårbare efter deres diagnose, hvilket var overraskende. Der var i det hele taget ikke nogen stor ændring i sårbarheden hos nogen af de undersøgte grupper.

Jens-Jakob Kjer Møller

Indekset kan bruges til at undersøge ulighed i andre aspekter af cancer behandling.

Det kunne være interessant at undersøge, om indekset reagerer forventeligt i andre sammenhænge. I mine øjne har det potentiale til at bliver afprøvet og brugt i andre studier.

Jens-Jakob Kjer Møller, REHPA

Jens-Jakob forsvarer sin ph.d. fredag den 17. marts 2023 kl. 14.00 hos REHPA, Nyborg. Det er muligt at deltage fysisk eller online. Tilmeld dig forsvaret senest den 12. marts 2023.

Læs mere om Jens-Jakobs ph.d.-projekt, og find hele ph.d.-afhandlingen: ‘Social vulnerability in patients with advanced cancer in Denmark – implications for access to physical rehabilitation and specialized palliative care’

Til top