Spring til hovedindhold

Pris til sygeplejerske for at kæmpe benamputeredes sag

Sygeplejerske, MPH og postdoc Ulla Riis Madsen er modtager af Kirsten Stallknecht Prisen 2023. Hun får prisen for at være en vedvarende stemme for patienter, der er blevet benamputeret.

Pressemeddelelse: Gennem sit mangeårige arbejde som sygeplejerske og forsker har Ulla Riis Madsen brugt både sin store faglighed og sin ytringsfrihed til at forbedre forløbet for mennesker, som er benamputerede. Målet er at skabe de bedst mulige vilkår for en patientgruppe, som risikerer at blive både fysisk, psykisk og socialt belastet af deres livssituation.

Ulla Riis Madsen modtager DSR's Kirsten Stallknecht Prisen 2023 for sit arbejde med benamputerede Foto: Søren Svendsen
Ulla Riis Madsen modtager DSR’s Kirsten Stallknecht Prisen 2023 for sit arbejde med benamputerede Foto: Søren Svendsen

Ulla Riis Madsen modtog fredag den 28. april 2023 Kirsten Stallknecht Prisen, som er Dansk Sygeplejeråds pris, der gives til sygeplejersker, som sætter fokus på etiske eller faglige problemer i den offentlige debat.

Jeg er megastolt over at få en pris, som sygeplejersker har indstillet mig til. Jeg er sygeplejerske, men også forsker. Og jeg må bare sige, at der er mange fordomme om sygeplejersker, der forsker. Både i samfundet og blandt sygeplejersker: Er det overhovedet noget, vi kan bruge til noget.

Ulla Riis Madsen

Hun tilføjer:

Med indstillingen viser nogle af mine sygeplejerskekolleger, at de kan se, at min forskning gør en forskel for denne sårbare patientgruppe. Det gør mig enormt stolt og glad.

Har sat fokus på genoptræning

Ulla Riis Madsen har blandt andet været med til at afdække de store regionale og kommunale forskelle i de offentlige tilbud til de benamputerede. På den baggrund har hun i flere medier fortalt om de benamputeredes behov for tilstrækkelig genoptræning og den geografiske ulighed, blandt andet i kølvandet på den såkaldte amputationssag sidste efterår:

I medierne handlede det meget om at undgå amputationer for næsten hver en pris. Her forsøgte jeg at komme igennem med budskabet om, at ikke alle amputationer kan undgås. Nogle patienter får faktisk et bedre liv ved at få amputeret et ben, men det kræver igen, at vi forbedrer de benamputeredes rehabiliterings- og palliationsforløb.

Ulla Riis Madsen

Derudover er Ulla Riis Madsen medstifter af Region Sjællands Vidensenhed for Rehabilitering og palliation for Sår og Amputationspatienter (ViRSA), ligesom hun har været med til at etablere et gratis rehabiliteringsforløb for mennesker, der har behov for viden om livet efter en benamputation.
Det var også Ulla Riis Madsen, der var primus motor, da der i 2020 for første gang blev udarbejdet nationale retningslinjer på området.

Ulla Riis Madsen er ansat som forsker ved Danmarks nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) og på Ortopædkirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Dommerkomitéens begrundelse

Ulla Riis Madsen har benyttet sin faglighed og ytringsfrihed til at være en vedvarende stemme for patienter, som er benamputeret og deres pårørende. Hun har formået at bruge sin forskeruddannelse til at få indflydelse og gøre en forskel. Gennem medier, Folketingets Sundhedsudvalg, rehabiliteringsforløb, rapporter, kliniske retningslinjer, forskningsartikler og fondsmidler har hun arbejdet utrætteligt for en sårbar patientgruppe.

Læs mere om Kirsten Stallknecht Prisen på DSR.dk