Spring til hovedindhold

Rehabiliterende palliativ indsats – og palliativ rehabilitering

Erfaringer fra to danske deltagere på kurset “Rehabilitative Palliative Care – enabling people to live fully until they die”.

Den 1. marts i år afholdt St. Christopher’s i London kurset Rehabilitative Palliative Care – enabling people to live fully until they die. På kurset deltog primært fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker. Blandt de deltagende var to danskere, Mette Falk Brekke og Tenna Askjær. Deres deltagelse var finansieret gennem et sponsorat fra REHPA med formålet at hente viden og erfaringer fra UK ind i en dansk sammenhæng. Mette og Tenna var udpegede af deres faglige selskaber, hhv. Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation og Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi som dem, der havde de bedste faglige og organisatoriske forudsætninger for at videreformidle erfaringer fra kurset.

Det var en fagligt inspirerende dag, fortæller de begge. En del af indholdet var genkendeligt ift. en dansk praksis, men dagen bød også på flere øjenåbnere. For det første oplægget af Dr. Matthew Maddocks fra Cicely Saunders Institute, hvor han bl.a. tog afsæt i et studie med fokus på hverdagen og funktionsevnen i relation til symptomkontrol. Med reference til ICF fortalte han om vigtigheden af rehabilitering som et nøglepunkt i den palliative indsats, uanset diagnosen eller tidshorisont for den enkelte. Målsætninger, der tager afsæt i den enkeltes værdier, viser ønsker og behov ift. at højne funktionsevnen på såvel krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau. For det andet et inspirerende oplæg af Dr. Sally Boa, der omhandlede målsætningspraksis. Med afsæt i hendes ph.d.-studie, udført på et hospice i Skotland, fortalte hun om udfordringerne vedrørende målsætning. Hun fortalte, at mange af borgerne efterspurgte mere fokus på mål, der handler om, hvad de ønsker at gøre – mål der fokuserer på aktivitet og deltagelse. Herefter udviklede og implementerede de en ny målsætningspraksis, der understøtter klientcentreret målsætning, hvilket blev oplevet som givende af såvel personale som borgere.

Kurset lagde sig tæt op ad vejledningen Rehabilitative Palliative Care. Enabling people to live fully until they die. A challenge for the 21st century, som HospiceUK udsendte i 2015.

Forud for kursusdagen havde deltagerne udfyldt checklisten How rehabilitative is your hospice? A benchmark for best practice. Checklisten giver et billede af, hvad de engelske guidelines lægger vægt på ved udvikling af en rehabiliterende palliativ tilgang. Det er bl.a. spørgsmål om, hvordan personcentreret målsætning, fokus på funktion og ”enablement” praktiseres i hverdagens arbejde, det er spørgsmål om, hvordan en rehabiliterende tilgang er indarbejdet strategisk, i sammensætning af personalegruppen og i uddannelsestilbud.

REHPA-seminar i 2018 om rehabiliterende palliativ indsats og palliativ rehabilitering

REHPA afholder d. 31. januar 2018 et seminar om rehabiliterende palliativ indsats og palliativ rehabilitering (indbydelse kommer senere). Her kommer oplæg fra forskere og fagfolk på området fra England og Danmark. Mette og Tenna samarbejder med REHPA om planlægningen, så de engelske erfaringer kan inddrages på en måde, som er relevant i en dansk kontekst.

Om kursusdeltagerne

  • Tenna Askjær har lang erfaring med palliativ fysioterapi og bidrager til udvikling af området – både som formand for det faglige selskab og gennem formidling for eksempel i fysioterapeuternes fagtidsskrift. Hun arbejder til daglig som fysioterapeut i kræftrehabilitering i Aarhus Kommune.
  • Mette Falk Brekke har en kandidat i ergoterapi og aktivitetsvidenskab fra SDU, hvor hun skrev speciale om ADL-evnens indflydelse på livskvalitet hos mennesker med uhelbredelig kræft. Hun underviser på ergoterapeutuddannelsen på UC Sjælland og på palliativ efter- og videreuddannelse for tværfagligt personale.

Om St. Christopher’s

Kurset fandt sted på St. Christopher’s Hospice i London. Det er et vigtigt sted for den moderne hospicebevægelse, som blev introduceret af englænderen Cicely Saunders i 1950erne og slået fast med åbningen af St Christopher’s Hospice i London i 1967. Fokus var fra starten lindring af syge, døende kræftpatienters totale lidelse. Det er interessant, at stedet 50 år efter spiller en vigtig rolle i udbredelsen af nye tanker om rehabiliterende palliativ indsats.

Til top