Spring til hovedindhold

REHPA bliver et selvstændigt center på OUH

REHPA arbejder for mennesker med livstruende sygdom – uanset diagnose. Derfor er REHPA pr. 1. januar 2019 etableret som et selvstændigt center på OUH og ikke længere del af onkologisk afdeling.

Da REHPA i 2015 blev dannet som Danmarks nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation, blev centeret organisatorisk etableret som en del af Onkologisk Afdeling R på OUH. Men nu er videncenteret ved årsskiftet 2019 etablereret som en selvstændig afdeling på OUH.

REHPA blev oprindelig tilknyttet Onkologisk Afdeling R på OUH, fordi vi i opstarten primært havde fokus på rehabilitering og palliation til kræftpatienter, og samarbejdet med Afdeling R har været en uvurderlig støtte for os. Nu er det en del af den naturlige udvikling, at REHPA bliver et selvstændigt center på OUH, da vi ikke kun arbejder med kræftpatienter, men også patienter med lunge- og hjertekarsygdomme, neurodegenerative sygdomme samt fremskreden infektionssygdomme.

Ann-Dorthe Zwisler, REHPAs øverste leder, professor

Lægelig direktør på OUH, Kim Brixen, glæder sig til det fortsatte samarbejde:

OUH er stolte over at have et nationalt videncenter, og den nye organisering som selvstændigt center understøtter den politiske ambition om, at palliation er rettet til alle mennesker med livstruende sygdom. REHPA bidrager både med særlig viden om rehabilitering og palliation, men også med vidensbaseret erfaring med udvikling af det nære sundhedsvæsen.

Kim Brixen

Om REHPA

REHPA er Danmarks nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation, og det er vores opgave at samle, skabe og dele viden om rehabilitering og palliation til gavn for danskere med livstruende sygdom. Læs REHPA STRATEGI 2025

REHPA udvikler og gennemfører derfor aktiviteter  i rehabiliterende og palliativ praksis, bl.a. ved REHPA-ophold, som er rehabilitering målrettet forskellige patientgrupper med livstuende sygdom.

Videncentret har hospitalstilknytning til OUH og universitetstilknytning til Klinisk Institut på SDU. REHPA har hovedadresse på Nyborg Sygehus og har derudover kontorer i alle landets regioner.

REHPA har 56 ansatte og ledelsen består af en ledergruppe med professor Ann-Dorthe Zwisler i spidsen. Se oversigt over REHPAs medarbejdere

Til top