Spring til hovedindhold

Rekruttering af deltagere til forskningsprojekt om unge voksne og kræft er i gang

I perioden 5. november til 6. december 2019 indsamler REHPA data til det første videnskabelige studie i forskningsprojektet “Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere – YATAC-projektet”.

Der mangler tilbud til unge voksne med en kræftsygdom

Mange unge voksne mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft, oplever en række udfordringer med at klare hverdagen, herunder arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter og det sociale liv.

De efterspørger derfor tilbud, der kan hjælpe dem med at vende tilbage til hverdagslivet. I dag findes der ikke tilbud, der kan imødekomme dette og samtidig er målrettet de unge voksnes eksakte behov.

Til at udvikle et sådant tilbud ønsker REHPA input til hvilke tilbud, unge voksne mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft, har brug for for at kunne vende tilbage til hverdagen.

Resultatet fra studiet skal bruges til at udvikle og afprøve et tilbud, der kan støtte unge voksne i at vende tilbage til hverdagen.

Det udviklede tilbud forventes at få stor betydning for de unge voksnes fremtid, samt hvordan rehabilitering til unge voksne, der har eller har haft kræft, fremadrettet prioriteres og leveres.

Hvem kan deltage?

  • Du kan deltage, hvis du opfylder ét af nedenstående kriterier:
  • Dig, der er mellem 18-39 år og har eller har haft kræft.
  • Dig, der er i familie med eller ven til en, der er mellem 18-39 år og har eller har haft kræft.
  • Dig, der er fagprofessionel og arbejder med unge voksne mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft.
  • Dig, der arbejder på en arbejdsplads, hvor I har eller har haft, nogen mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft.
  • Dig, der er studievejleder på en uddannelsesinstitution, hvor I har eller har haft, nogen mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft.
  • Dig, der er frivillig eller ansat i en organisation, der arrangerer fritidstilbud, hvor der er eller har været unge voksne mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft.

Hvordan kan du bidrage?

Du kan bidrage med dine input ved at udfylde et online spørgeskema hvor du generere idéer til, hvilke tilbud unge voksne, der har eller har haft kræft, har brug for for at kunne vende tilbage til hverdagen. Senere vil du blive bedt om at prioritere inputtene.

Tryk her for at komme til det online spørgeskema (skemaet er ikke længere aktivt)

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om studiet, og hvad det indebærer at deltage i spørgeskemaundersøgelsen (link ikke længere aktivt) eller læse yderligere om forskningsprojektet “Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere – YATAC-projektet”

Til top