Spring til hovedindhold

RIWC2021 sætter fortsat fokus på rehabilitering

Den digitale version af Rehabilitation World Congress 2021 gør det muligt at se alle oplæg tre måneder efter de er holdt. Det betyder, at oplæggene lever videre på en anden måde, end det havde været tilfældet, hvis RIWC kun havde været en fysisk kongres.

Jeg har personligt delt flere vigtige oplæg med kolleger. På den måde bliver kongressen mere udbredt, end hvis den ikke havde været digital, siger keynote Per Koren Solvang, professor i Rehabilitering ved Institut for fysioterapi på Oslo Metropolitan University.

Per Koren Solvang, professor i Rehabilitering ved Institut for fysioterapi på Oslo Metropolitan University.

Han mangler dog det netværk, der opstår ved de fysiske møder på en kongres. Thomas Maribo, professor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, supplerer:

Det var selvfølgelig super ærgerligt, at vi ikke havde mulighed for at mødes med oplægsholdere fra udlandet. Det er altså noget helt andet at sidde i en sal og høre et oplæg end at sidde bag sin skærm.

Nogle kolleger har efter kongressen peget på særlige oplæg, som jeg har været inde at se. Jeg har også haft oplæg kørende, mens jeg laver mad. Det giver selvfølgelig ikke den dybde, men på den anden side har jeg genset et par højdepunkter om målsætning og definitioner, som jeg ikke ville have haft mulighed for ved en fysisk kongres.

Men hånden på hjertet – det fysiske er nu bedre!

Thomas Maribo, professor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet

Professionelle skal inddrage personens perspektiv

Thomas Maribo oplever, at rehabiliteringen i højere grad end tidligere tager udgangspunkt i den enkelte person, der skal rehabiliteres fremfor i systemer.

Der var fokus på ICF og funktionsevne i rigtig mange oplæg. Det er tydeligt, at vi har flyttet os de seneste år, og vi nu kender og anvender termer, som functioning (funktionsevne), og mange oplægsholdere refererer til ICF og inddrager personperspektivet i både forskning og praksisprojekter.

Thomas Maribo

Både Thomas Maribo og Per Koren Solvang er enige om, at RIWC2021 var med til at sætte en retning for rehabilitering som felt.

Som jeg ser det, er vi på vej mod en mere personcentreret rehabilitering. Det står ikke i modsætning til, at der er flere og flere studier, der undersøger effekten af forskellige interventioner. Vi skal kunne arbejde evidensbaseret, og med udgangspunkt i hvad studierne viser.

Vi skal som rehabiliteringsprofessionelle tænke os godt om, og med udgangspunkt i den viden, der er på området, og med en systematisk tilgang også inddrage personens perspektiv. Det er udfordrende – og derfor er det sjovt at arbejde rehabiliterende.

Thomas Maribo

Et felt i udvikling

For Per Koren Solvang er det vigtigt at holde fast i og udvikle nogle af de klassiske kendetegn ved rehabilitering og samtidig inddrage for eksempel teknologi i arbejdet.

Rehabilitering er et område i rivende udvikling. Der er en stor tværfaglighed, og den udvikler sig med nye fagområder, hvor organisation og teknologi får en stadig mere fremtrædende rolle.

Der var også et tydeligt fokus på uddannelse til rehabiliteringsarbejde som tema ved RIWC2021. Samtidig arbejdes der mange steder på at udvikle de klassiske kendetegn ved rehabilitering, såsom målsætning, tilbagevenden til arbejde og bio-psyko-sociale tilgange, siger han.

Per Koren Solvang

Per Koren Solvang fortsætter:

Det er vigtigt at holde fast i de bio-psyko-sociale perspektiver, tværfagligheden og forskellige systematiserende overblik over feltet. Overblik over feltet er vigtige for at udvikle identiteten af ​​rehabilitering, som er et tværfagligt felt og ikke en profession.

Per Koren Solvang

Selvom du ikke deltog ved RIWC2021, har du mulighed for at få adgang til oplæg, keynotes og præsentationer ved at kontakte RIWC2021@kongreskompagniet.dk.

Og Thomas Maribo har en klar anbefaling:

Jeg kan anbefale, at man går ind og ser nogle af de mange oplæg – og ikke mindst keynote oplæggene.

Thomas Maribo

Du kan læse om REHPAs bidrag til RIWC2021 via dette link.

Til top