Spring til hovedindhold

Skelsættende bog om hospicefilosofien – nu på dansk

REHPA har udgivet den danske oversættelse af den kendte bog ’Watch with me’ af hospicebevægelsens ophavskvinde Cicely Saunders.

’Bliv her og våg’ er den danske titel på Cicely Saunders bog om tankerne om hospicefilosofien. Den engelske udgave af bogen udkom i 2003, men nu er der lavet en dansk oversættelse.

Bente Bramming (tv), der er hospicepræst ved Hospice Sydvestjylland, har taget initiativ til oversættelsen af bogen. REHPA har udgivet bogen. Vibeke Graven (th), seniorforsker ved REHPA, har været konsulent i forbindelse med udgivelsen af bogen.

– Der er så meget stof i Saunders artikler. Det kan godt være en overvindelse at gå i gang med en engelsk tekst, så jeg syntes, det lå lige for at oversætte den, siger Bente Bramming.

Bogen består af en række essays med filosofiske refleksioner, der tager udgangspunkt i Cicely Saunders’ personlige erfaringer, eksistentielle spørgsmål og etiske principper for omsorg. Hvert essay supplerer hinanden, men kan læses enkelt stående.

Det handler om at turde blive i situationen

Cicely Saunders stiftede St. Christoher’s Hospice i London. Hun skabte sin filosofi om hospicebevægelsen med udgangspunkt i sine egne oplevelser, blandt andet fra St. Christopher’s Hospice.

– På baggrund af empirien lavede Cicely Saunders en filosofi med stor gennemslagskraft, men baseret på enkle principper. Derfor er den nem at anvende i praksis, siger Bente Bramming.

Cicely Saunders havde stor omsorg for mennesker, der måtte se døden i øjnene, og det tager bogen også sit afsæt i.

– Vi behøver ikke forstå patienten fuldt og helt, så længe vi blot forsøger. Det vigtige er, at vi er der og tilbyder patienten et åndeligt fællesskab eller venskab. ’Bliv her og våg’ er med til at skabe en ramme eller en stemning om, at det er vigtigt at blive i situationen, hos patienten. Det kræver ikke en særlig teknik. Det handler om, at man skal turde blive og lade medfølelsen og ikke medlidenheden for patienten være et pejlemærke, fortæller Bente Bramming.

’Bliv her og våg’ er for fagpersoner, der arbejder med palliation og hospicetanken, men den handler også om døden i en moderne verden, og kan i den sammenhæng læses af alle.

Forside af Bliv her og våg

Download bogen som PDF

Det er ikke længere muligt at bestille et trykt eksemplar af bogen, da alle har fundet nye hjem (opdateret den 03.01.2022). Læs den som PDF via linket ovenfor.

Til top