Spring til hovedindhold

Undersøgelse viser at 1 ud af 5 indlagte patienter dør i løbet af det følgende år

Et nyt registerstudie giver anledning til at understrege behovet for palliativ indsats på mange hospitalsafdelinger.

En ud af fem patienter, som er indlagt på et hospital på en given dato, er døde i løbet af det følgende år. Halvdelen af de, som dør, er døde inden for to måneder efter den dato. For 61% af de afdøde skete dødsfaldet på hospitalet. Resultaterne stammer fra et registerstudie, som er publiceret i Danish Medical Journal. Resultaterne baserer sig på data fra Landspatientregisteret, som er blevet koblet med data fra andre danske registre.

Cirka hver tredje af de indlagte personer havde en af tre diagnoser; kræft, hjerte- eller lungesygdom. Disse tre sygdomskategorier udgjorde dog halvdelen af de patienter, som var døde inden for et år. Nogle sygehusafdelinger havde høje andele af patienter som døde inden for det følgende år. Det drejede sig især om de onkologiske og hæmatologiske afdelinger, hvor henholdsvis 56% og 42% var døde inden for et år. Blandt patienterne på en del af de medicinske afdelinger, samt på intensiv afdelingerne og de urologiske afdelinger, var mere end en fjerdedel døde inden for det følgende år.

Studiets data stammer fra perioden 2013-2014, hvilket muligvis kan være en begrænsning, men der findes ikke nyere opgørelser af disse data. Samtidig er der ikke sket de store ændringer i Danmark i de seneste fem år i forhold til fordelingen af sygdomme, dødsårsager og dødssted, og dermed er der god grund til at antage, at resultaterne fortsat er gældende.

Forsker og speciallæge Lene Jarlbæk har lavet studiet i samarbejde med forskere fra Danmark, Skotland og New Zealand, og hun fortæller at resultaterne er med til at understrege, at mange hospitalsafdelinger har en vigtig rolle at spille i forhold til at få iværksat palliative indsatser tidligt i patienternes forløb.

Resultaterne af det landsdækkende registerstudie viser, at personalet på mange af hospitalernes afdelinger i stort omfang møder patienter, som skal og bør vurderes for, om der er behov for at iværksætte palliative indsatser i forløbene. Når vi kan forvente, at en ud af fem indlagte patienter vil være døde i løbet af det følgende år, så er det med til at understrege at hospitalernes og de enkelte afdelingers tilgang til palliation og palliative indsatser betydningsfuld for rigtig mange patienter og deres pårørende.

Lene Jarlbæk

Læs artiklen: A population-based study of patients in Danish hospitals who are in their last year of life

Kontaktperson: Lene Jarlbæk

Til top