Spring til hovedindhold

Unge med kræft har brug for fællesskab med hinanden i rehabilitering

Nyt notat fra REHPA præsenterer ny viden om rehabilitering til unge og unge voksne i alderen 18-39 år, der lever med, eller som har haft, en kræftsygdom.

Unge og unge voksne i alderen 18-39 år er ofte i gang med nogle store valg i livet som uddannelse, arbejde og familie, og når de bliver syge af kræft har de særlige behov både under og efter deres rehabilitering. Der findes ikke meget viden om kræftrehabilitering målrettet denne specifikke gruppe, og derfor har REHPA haft særlig fokus på de unge og de unge voksnes behov for kræftrehabilitering.

Unge har brug for fællesskab med ligesindede

REHPA har fra efteråret 2016 til efteråret 2018 afdækket og belyst, hvilke behov unge og unge voksne, der lever med eller har haft en kræftsygdom, har.  Det er sket gennem en systematisk litteraturgennemgang, to REHPA-ophold og en workshop for fagprofessionelle.

Resultaterne viser, at mange unge og unge voksne har behov for hjælp og støtte til at løse de udfordringer, der opstår i forbindelse med deres kræftsygdom, hvilket både er fysiske og psykiske problemer samt problemer relateret til arbejde og skole.

Hjælpen kan komme fra flere sider, men de unge oplever, at et accepterende fællesskab med andre unge i en lignende situation er meget vigtigt. Fællesskabet har stor betydning, og de unge bruger hinanden til at dele erfaringer og tale sammen med ligesindede, og det mindsker samtidig deres følelse af ensomhed.

I forhold til organiseringen af kræftrehabilitering til unge og unge voksne viste arbejdet klart, at udvalgte regionale fagprofessionelle besidder indgående viden om unge og unge voksnes behov, mens fagprofessionelle i kommunalt regi har generelt færre erfaringer på området. Det giver anledning til en refleksion og fortsat dialog om muligheder for rehabilitering i forbindelse med kræftsygdom og placering af opgaven.

Notatet danner grundlag for REHPAs videre arbejde og fokus inden for rehabilitering af unge og unge voksne med livstruende sygdom.

Download notatet: Kræftrehabilitering med unge og unge voksne – Erfaringer og perspektiver

Forfattere

Til top