Spring til hovedindhold

Videokonsultationer kan understøtte palliativ indsats i eget hjem

Nyt systematisk review fra REHPA om muligheder og udfordringer ved brug af videokonsultationer.

Videokonsultationer har potentiale til at understøtte en hjemmebaseret palliativ indsats, men der har manglet et overblik over den eksisterende forskning på området. REHPA har derfor udarbejdet et systematisk review om muligheder og udfordringer ved brug af videokonsultationer i både specialiseret og basal palliation med afsæt i både patienters, pårørendes og sundhedsprofessionelles perspektiv.

Overordnet viser resultaterne, at videokonsultationer muliggør kommunikation mellem patient og/eller pårørende og sundhedsprofessionelle samt klinisk vurdering og symptomkontrol på trods af fysiske afstande, idet patient og/eller pårørende og sundhedsprofessionelle både kan se og høre hinanden via video.

Videokonsultationer kan således understøtte, at patienten bliver i hjemmet på trods af sygdomsforværring, og kan dermed influere på unødige hospitalsindlæggelser, brug af akutberedskab samt dødssted.

Størstedelen af de inkluderede studier omhandlede kræftpatienter og specialiseret palliation. Der er derfor behov for yderligere forskning i brugen af videokonsultationer til patienter med andre diagnoser end kræft og i basal palliation.

Det systematiske review er publiceret i artiklen Video consultations in palliative care: A systematic integrative review, som er udgivet i Palliative Medicine

Forfattere: Mia Jess, Helle Timm, Karin B. Dieperink

Læs mere om projektet Videokonsultationer i palliation – en systematisk litteraturgennemgang

Til top