Spring til hovedindhold

Delprojekt i DOMUS: Specialiseret palliativ indsats i eget hjem

Hvilke organisatoriske muligheder og barrierer kan være forbundet med hurtigere udskrivelse af meget syge kræftpatienter til eget hjem? Hvad understøtter og/eller forhindrer, at meget syge kræftpatienter kan være hjemme?

Projektet er et delprojekt i DOMUS: Et kontrolleret studie, hvor patienter med livstruende kræft ved Rigshospitalet får mulighed for hurtigere udskrivelse med specialiseret palliativ indsats. DOMUS er et stort tværfagligt randomiseret studie, og i det organisatoriske delprojekt samarbejder REHPA med kollegaer fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (VIVE). DOMUS finansieres af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse.

Formålet med delprojektet er at undersøge muligheder og barrierer ved forskellige måder at organisere palliative forløb på i eget hjem for mennesker med kræft – herunder fagpersoners og lederes vurdering af organisering, samarbejde og kvalitet.

Metode

Projektet gennemføres som litteraturstudier af:

  • Undersøgelsens organisationsteoretiske fundament
  • De væsentligste erfaringer fra tidligere palliative interventionsprojekter
  • Interviewundersøgelse med professionelle involveret i interventionen (DOMUS) i primærsektor og sekundærsektor.

Udgivelse

Professionals’ experiences with palliative care and collaboration in relation to a randomised clinical trial: a qualitative interview study af Mette Raunkiær, REHPA; Martin Sandberg Buch, VIVE; Christina Holm‐Petersen, VIVE, Helle Timm, REHPA.

Projektgruppe

  • Professor Helle Timm, REHPA
  • Seniorforsker Mette Raunkiær, REHPA
  • Seniorprojektleder Christina Holm-Pedetersen, VIVE
  • Seniorprojektleder Martin Sandberg Busch, VIVE.

Samarbejdspartner

  • VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd.
Til top