Spring til hovedindhold

Dødssted og dødsårsager 2012-2014

Kortlægning af, hvor folk dør og af hvilke årsager i 2012-2014, er en videreførelse af tidligere aktiviteter udført, først i Palliativt Videncenter (PAVI) og siden i REHPA. Kortlægningen sker på baggrund af dataudtræk fra Dødsårsagsregisteret, som rummer oplysninger fra dødsattester. Resultater fra projektet er formidlet via REHPAs hjemmeside i form af to REHPA-notater, og som abstract og poster ved internationale kongresser. Desuden skal der publiceres en original videnskabelig artikel, som omhandler hvilke faktorer, der synes at have betydning for, om man dør på et hospital.

Formidling

Metode

Populationsbaseret kortlægning af dødssted, dødsårsager og demografiske data præsenteret med både deskriptiv og analytisk statistik (logistisk regression) baseret på dataudtræk fra Dødsårsagsregisteret.

Projektgruppe

  • Forsker, ph.d., speciallæge Lene Jarlbæk
  • Professor, ph.d., Helle Timm.
Til top