Spring til hovedindhold

Eksistentielt og åndeligt patientkursus

Projektet er institutionelt forankret i Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA) og Institut for Psykologi (IfP), Syddansk Universitet (SDU) i samarbejde med Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA).

Formålet med projektet er at udvikle og evaluere kurser med fokus på kræftpatienters eksistentielle og åndelige problemer og ressourcer.
Kurset vil være et frirum for mennesker med/efter kræft, der ønsker at finde ind til deres egne eksistentielle ressourcer og håb gennem samtaler, kreativ udfoldelse, kontakt med naturen og i kontakt med andre i lignende situation. Det forventes, at kurset på det psykologiske, eksistentielle og åndelige plan kan medvirke til at fremme den rehabilitering, deltagerne er i gang med.

Kursets gennemgående elementer er:

 • Eksistentiel og åndelig kommunikation (samtaler)
 • Kreativitet (billedkunst)
 • Brug af naturen/omgivelserne.

Forskningsmæssigt vil projektet undersøge kursets betydning for:

 • Eksistentiel og åndelig kommunikation, kreativitet og omgivelser.

Kurset forventes afviklet i alt fire gange i 2018 og 2019 på to forskellige steder: Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) og Løgumkloster Refugium med henblik på at afprøve den rolle, omgivelser kan have for deltagerne.

Metode

Projektet henter inspiration i aktionsforskning og udvikles løbende på baggrund af deltagerobservation og interviews med alle involverede parter (patienter, undervisere).

Formidling

Artikel: An existential support program for people with cancer: Development and qualitative evaluation
Elisabeth Assing Hvidt, Niels Christian Hvidt, Vibeke Graven, Karen la Cour, Nina Rottmann, Karsten Flemming Thomsen, Ole Lindqvist, Annette Rasmussen, Helle Skaarup and Kirsten Kaya Roessler
European Journal of Oncology Nursing, 2020-06-01, Volume 46, Article 101768

REHPA-notat, maj 2019: Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med eller efter kræft

Projektgruppe

 • Professor, dr.phil. Kirsten K. Roessler, IfP, SDU
 • Professor, dr.theol. Niels Christian Hvidt, FEA, SDU
 • Professor, ph.d. Karen La Cour, REHPA
 • Postdoc, ph.d., mag.art. Elisabeth Assing Hvidt, FEA, SDU
 • Adjunkt, ph.d. Nina Rottmann, REHPA, IfP, SDU
 • Klinisk leder, SD, cand.cur. Annette Rasmussen, REHPA
 • Postdoc, ph.d. Vibeke Graven, REHPA
 • Forstander, cand.merc. Helle Skaarup, Løgumkloster
 • Billedkunstner Ole Lindkvist, Kuldiga.

Samarbejdspartnere

Kurset er et innovationskursus og bliver til i et samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA) og Institut for Psykologi (IfP), Syddansk Universitet, Løgumkloster Refugium og REHPA.

Til top