Spring til hovedindhold

Koordinering af rehabilitering og palliation (KRP) international artikel

REHPA har siden sin etablering arbejdet på også at kortlægge og udvikle viden om koordinering af rehabilitering og palliation (KRP), både begrebsligt, organisatorisk og i klinisk praksis. Fra 2014-2016 beskrev og gennemførte vi et program (KRP) med forskellige delundersøgelser; interviewundersøgelse, litteraturstudie og kortlægninger, som er formidlet både mundtligt og skriftligt, dog kun på dansk. Programmet er siden fuldt op af et øget fokus på KRP i nye studier og kortlægninger.

I REHPA arbejdes der aktuelt og i samarbejde mellem forskningsklinik og forskergrupperne på et større forskningsprogram om koordinering og integration af rehabilitering og palliation (KRP).
Med afsæt i KRP-programmet og som forudsætning for KRP-programmet arbejdes i 2020 på at beskrive og diskutere den opnåede viden i en international artikel.

Artiklen har fokus på tre dele af de studier og forskningsspørgsmål, der er arbejdet med:

 1. Begreber og modeller
 2. International litteratur
 3. Konkrete eksempler fra praksis

Metode

REHPAs hidtidige viden beskrives i en sociologisk orienteret artikel, hvor forfatterne med afsæt i fælles møder bidrager med forskellige dele. Artiklens indhold præsenteres og diskuteres på seminar, september 2020 på international kongres (RIWC), hvor alle fire forfattere deltager.

Formidling

For skriftlig formidling vedrørende resultater af REHPAs KRP-program:

 • Timm H, Thuesen J and Clark D. Rehabilitation and palliative care: histories, dialectics and challenges [version 1; peer review: 1 approved]. Wellcome Open Res 2021, 6:171 (https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.16979.1)
 • Thuesen J & Timm H. Palliation og rehabilitering; begrebslige og praktiske forskelle og ligheder. Omsorg, Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, nr. 3, 2014, side 30-35
 • Thuesen J, Broby Mikkelsen T og Timm H. Koordinering af rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom. REHPA Rapport, december 2016.
 • Timm H, Vibe-Petersen J & Thuesen J. Koordinering af rehabilitering og palliation. Ugeskr. Læger, 2017;179-V05170395

Projektgruppe

Projektgruppen er her en forfattergruppe bestående af:

 • Helle Timm, professor, REHPA (projektleder)
 • Karen la Cour, professor, REHPA
 • David Clark, professor, Glasgow University og adjungeret professor, REHPA
 • Jette Thuesen, seniorforsker, REHPA

Samarbejdspartnere

I forbindelse med KRP-programmet har vi samarbejdet med en række praktikere og forskere, hvis arbejde vi vil henvise til i artiklen.

Til top