Spring til hovedindhold

Kræftrehabilitering – kortlægning af praksis

REHPA undersøger status for kræftrehabilitering i Danmark – i 2016-2017 blev hospitalers og kommuners indsats for første gang kortlagt.

Formålet med kortlægningen er at få viden om hospitalers og kommuners opgaver med rehabilitering af kræftpatienter. Kortlægningen omfatter rehabilitering bredt defineret indenfor alle sygdomsstadier. I hospitalskortlægningen afgrænses der til seks specifikke diagnoser:

 • Hoved-halskræft
 • Prostatakræft
 • Brystkræft
 • Modermærkekræft
 • Hæmatologiske kræftsygdomme
 • Hjernekræft

Vi har spurgt til fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer, 2) behovsvurdering, 3) koordination og 4) sammenhængende forløb, herunder koordinering af rehabilitering og palliation, samt til konkrete indsatser. Der er spurgt til indsatser til kræftoverlevere og til patienter med fremskreden kræft. Både sengeafdelinger, ambulatorier, ergoterapi- og fysioterapiafdelinger samt alle danske kommuner har deltaget i undersøgelsen.

Metode

Survey-kortlægning

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse af kortlægning af kræftrehabilitering 2016-2018

Formidling

Download rapporten: Kræftrehabilitering i Danmark – Kortlægning af praksis på hospitaler og i kommuner

Projektgruppe

 • Forsker Jette Thuesen, REHPA
 • Professor, videncenterchef Ann-Dorthe Zwisler, REHPA
 • Videnskabelig assistent Henriette Knold Rossau, REHPA
 • Studentermedhjælper Sarah Frausing, REHPA
 • Forsker Lars Tang, REHPA
 • Forsker Tina Broby Mikkelsen, REHPA
 • Referencegruppe bestående af interne REHPA-ansatte og eksterne forskere og praktikere fra både kommuner, hospitaler og Kræftens Bekæmpelse

I 2017 overtager Lars Tang projektledelsen.

Ny kortlægning gennemføres i 2021

Læs mere om kortlægningen i 2021 på dette projekts side

Til top