Spring til hovedindhold

MPN og rehabilitering

Projektet vil fokusere på at klarlægge behovet for fremtidige rehabiliteringstilbud til patienter, som lider af en myeloproliferativ kræftsygdom (MPN).

Myeloproliferative sygdomme (MPN) dækker over flere sygdomme i knoglemarven, som samlet betyder, at antallet af blodceller i blodet stiger. MPN medfører en række negative symptomer, hvoraf fatigue er et særligt stort problem og er rapporteret til have særlig negativ indflydelse på patienternes livskvalitet. I dag tilbyder ingen systematisk rehabiliteringstilbud til patienter med MPN, hvilket er tilfældet for en lang række andre kræftpatienter. Endvidere er der meget sparsom viden omkring effekten af rehabilitering til denne patientgruppe.

Dette projekt har til formål at undersøge MPNs behov og effekt af rehabilitering. Projektet består af flere elementer: En landsdækkende registerundersøgelse blandt danske MPN patienter samt både kvalitative og kvantitative data, der er opsamlet igennem et af REHPAs rehabiliteringsophold. Alle elementer vil blive samlet i en afsluttende rapport, som vil være tilgængeligt for alle med interesse.

Metode

Kvantitativ og kvalitativ.

Projektgruppe

Samarbejdspartnere

  • Klinisk Professor og overlæge Hans Carl Hasselbalch, Onkologisk/Hæmatologisk, Sjællands Universitetshospital Roskilde Sygehus
  • Læge, ph.d-studerende Nana Brochmann, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde
  • Klinisk Udviklingssygeplejerske, MHH Tina Nielsen, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde
  • Specialkonsulent, Esben Meulengracht Flachs, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital.