Spring til hovedindhold

Video fra workshoppen: Rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme

Her kan du se oplæg fra REHPAs workshop: Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme? (Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelomatose).
Workshoppen blev holdt mandag den 11. november 2019 i Nyborg.

REHPA deler og formidler viden, men eksterne oplægsholderne er selv ansvarlige for deres oplæg, og indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for REHPAs holdning.

Program for dagen

Velkomst og præsentation af dagens program og oplægsholdere v. Lars Tang, fysioterapeut og forsker, REHPA

Download velkomsten som PDF


Kort status på sygdommene og aktuelle behandlingsmuligheder for MPN og Myelomatose i relation til forventelige bivirkninger og senfølger, v. Thomas Lund, hæmatolog, overlæge, Odense Universitetshospital

Download Thomas Lunds præsentation som PDFErfaringer fra MPN-forløb på REHPA v. Jan Tofte, socialrådgiver og forløbsleder, REHPA og Lars Tang, fysioterapeut og forsker, REHPA

Download Jan Tofte og Lars Tangs præsentation som PDF


Udfordringer og behov hos mennesker med MPN og deres pårørende v. Mette Kjerholt, Enhed for Sygeplejeforskning, Hæmatologisk afd., Sjællands Universitetshospital

Download Mette Kjerholts præsentation som PDF


Erfaringer fra Myelomatose forløb på REHPA v. Jan Tofte, socialrådgiver og forløbsleder, REHPA og Eva Jespersen, fysioterapeut og forsker, REHPA

Download Jan Tofte og Eva Jespersens præsentation som PDF


Erfaringer fra patientforeningerne v. formand for Dansk MPN Forening, Per Kjær Erichsen, Formand for Dansk MPN Forening

Download Per Kjær Erichsens præsentation som PDF


Erfaringer fra patientforeningerne v. formand for Dansk Myelomatose Forening, Søren Dybdahl, Formand for Dansk Myelomatose Forening

Download Søren Dybdahls præsentation som PDF


Paneldebat: “Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme?” samt opsamling

Paneldeltagere:

  • Mette Kjerholt, Forskningsleder, sygeplejerske, Enhed for Sygeplejeforskning, Hæmatologisk afd., Sjællands Universitetshospital
  • Per Kjær Erichsen, Formand for Dansk MPN Forening
  • Søren Dybdahl, Formand for Dansk Myelomatose Forening
  • Tenna Askær, Formand for Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi
  • Annette Rasmussen, Klinisk Leder, Sygeplejerske, REHPA
Til top