Spring til hovedindhold

Rehabiliteringsinterventioner til mennesker med Parkinsons sygdom i senfasen – et scoping review

Parkinsons sygdom er den næsthyppigste og hurtigst voksende neurologiske sygdom. Sygdommen er progressiv og kan lige nu udelukkende behandles symptomatisk. De typiske symptomer for Parkinsons sygdom er motoriske og kendt for at forårsage rysten, udfordringer på balancen og øget faldtendens. Parkinsons sygdom optræder dog ikke kun fysisk, men kan forårsage belastende psykologiske og kognitive udfordringer, der påvirker mulighederne for at leve et selvstændigt, aktivt og deltagende liv.

Ved Parkinsons sygdom taler man typisk om forskellige sygdomsstadier, nemlig et tidlig, midt og sent stadie. I den sene fase vil sygdommen være så fremskreden og invaliderende, at mennesker med parkinson og deres pårørende oplever store vanskeligheder med at få hverdagen til at fungere. Nogle vil stadig kunne bo hjemme og modtage hjælp og assistance i hverdagen, mens andre vil bo på plejecenter.

Selvom Parkinsons sygdom er uhelbredelig, findes der i dag viden om, hvordan forskellige typer af rehabiliteringsinterventioner kan reducere symptomer og øge livkvaliteten hos mennesker med parkinson. Fx ved vi, at fysisk træning har vist sig effektivt til at forbedre fysisk funktion, balance og gang, mens andre ikke-farmakologiske interventioner har vist sig at kunne øge livkvaliteten. De fleste interventioner har inkluderet mennesker med parkinson i de tidligere stadier af sygdommen, og derfor ved vi stadig ikke nok om rehabiliteringsinterventioner i de sene stadier af sygdommen.

Projektets primære formål er at kortlægge, hvilke rehabiliteringsinterventioner som er blevet afprøvet hos mennesker med Parkinsons sygdom i senfasen og med hvilke resultater.

Metode

Der udarbejdes et scoping review med udgangspunkt i Joanna Brigss Institute Methodology for Scoping Reviews (JBI). Der foretages en systematisk litteratursøgning i blokke med bl.a. ”rehabilitation”, ”parkinson disease”, ”advanced stage” og ”late stage” som søgeord.

Målgruppen er mennesker med Parkinsons sygdom eller atypisk parkinson i senfasen, og interventionen er rehabilitering.

Litteraturen screenes i Covidence af to forfattere og i tilfælde, hvor der opstår tvivl, diskuteres litteraturen med tredje forfatter.

Projektgruppe

Jette Thuesen, ph.d. og lektor, REHPA (projektleder)

Johanne Elbek, forskningsassistent, REHPA

Samarbejdspartner

Parkinsonforeningen

Til top