Spring til hovedindhold

Sektorintegreret palliativ indsats

Formålet med projektet er at udvikle og evaluere et sektor-integreret palliativt patientforløb for mennesker med én eller flere livstruende sygdomme. Patientforløbet indebærer tættere samarbejde mellem Palliativ Enhed og kommuner samt overgang til specialiseret palliativ indsats efter behov – uanset diagnose.

Andelen af personer, der lever med én eller flere kroniske livstruende sygdomme, er stigende.

Patienterne og deres pårørende er belastede af sygdom og har forringet livskvalitet. Palliativ indsats har som formål at bedre livskvalitet, når helbredelse ikke er mulig, og den specialiserede palliative indsats har historisk set været forbeholdt patienter med kræft fremfor patienter med behov. Livstruende sygdom medfører kontakt med forskellige sundhedspersoner og sektorer, og den manglende sammenhæng betyder, at der sjældent bliver kastet et samlet blik på patientens prognose og behov for lindring.

Metode

Det palliative patientforløb udvikles i samarbejde mellem Palliativ Enhed på Amager og Hvidovre Hospital, Høje Taastrup Kommune, Københavns Kommune, patienter og pårørende og evalueres derefter i en randomiseret kontrolleret pilotfase. Pilotfasen tester gennemførlighed og effektpotentiale og ved gunstige resultater vil indsatsen blive evalueret i et fuldt randomiseret kontrolleret forsøg.

Projektgruppe

  • Kirstine Skov Benthien, seniorforsker, Palliativ Enhed, Afdeling for Medicinske Sygdomme, Amager og Hvidovre Hospital og lektor, REHPA (projektleder)
  • Michaela Louise Schiøtz, sektionschef, Sektion for Tværsektoriel Forskning, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
  • Mette Raunkiær, professor og forskningsleder, REHPA
  • Isabella Drachmann, ph.d.-studerende og psykolog, Amager og Hvidovre Hospital, Afdeling for Lunge-, Stofskifte- og Hormonsygdomme, Palliativ Enhed

Styregruppe

  • Lene Guldager, chefsygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
  • Charlotte Kaaber, centerchef, Høje Taastrup Kommune
  • Signe Tholstrup Bertelsen, afdelingsleder, Københavns Kommune

Samarbejdspartnere

  • Afdeling for Lunge-, Stofskifte- og Hormonsygdomme, Amager og Hvidovre Hospital
  • Københavns Kommune
  • Høje Taastrup Kommune

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Til top