Spring til hovedindhold

Spinal smertelindring i den specialiserede palliative indsats

Nogle få patienter med behov for smertelindring i den palliative indsats kan være vanskelige at smertedække ved oral eller subcutan smertebehandling. Til dem er der behov for at prøve andre administrationsveje af de smertestillende lægemidler, herunder spinal smertelindring. En gennemgang af litteraturen skal afdække hvilke patienter, det oftest drejer sig om, samt effekt af og komplikationer til behandlingen. På baggrund af litteraturoversigten og de organisatoriske forhold i en specialiseret palliativ enhed udarbejdes en plan for implementering af proceduren i enheden.

Metode

  • Litteratur-review, implementering af klinisk procedure.

Projektgruppe

  • Lene Jarlbæk, ph.d. og speciallæge i onkologi og klinisk farmakologi, REHPA
  • Projektleder: Siri Rasmussen, Palliativt Team Fyn (PTF).

Samarbejdspartner

  • Palliativt Team Fyn.
Til top