Spring til hovedindhold

Survey kortlægning – specialiserede palliative enheder 2016

REHPA følger den organisatoriske udvikling af de specialiserede palliative tilbud i Danmark på enhedsniveau.

Siden 2009 har REHPA kortlagt den specialiserede palliative indsats på enhedsniveau. Udover formidling i trykte og elektroniske rapporter er data fra kortlægningerne også præsenteret i Palliativguiden.

Formålet med kortlægningen af de specialiserede palliative enheder er at følge den organisatoriske udvikling af de specialiserede palliative tilbud i Danmark på enhedsniveau. Udover antallet af enheder – fokuseres især på faktorer som visitationskriterier, udskrivning, samarbejde, kompetenceudvikling og faglige retningslinjer. I 2016 blev udarbejdet et nyt spørgeskema til enhederne. Det hidtidige skema er suppleret med nye spørgsmål efter følgende kriterier, som bl.a. er med til at udgøre undersøgelsens referenceramme: Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og relevante henvendelser fra praksis.

Data blev indsamlet via spørgeskema med både åbne og lukkede spørgsmål og ved hjælp af et elektronisk spørgeskemaprogram (SurveyXact og Results).

Metode

  • Survey kortlægning.

Formidling

Statusartikel: Specialiseret palliativ indsats i Danmark mangler kapacitet og tilgængelighed af Helle Timm, Tina Broby Mikkelsen & Lene Jarlbæk i Ugeskrift for læger, 2017;179:V02170094

Projektgruppe

Til top