Spring til hovedindhold

Fysisk træning ved hjerterehabilitering – frafald og fravær

REHPA indgik i et samarbejde med Sjællands Universitetshospital og en række sjællandske kommuner om at undersøge årsager til patienternes frafald og barrierer for at deltage i fysisk træning som del af deres hjerterehabilitering.

Evidensen viser god effekt af hjerterehabilitering på en række fysiske og psykiske parametre. Alligevel er patientdeltagelsen lav, hvilket kan skyldes barrierer både hos patient og/eller fagprofessionelle, men også den organisatoriske levering af hjerterehabilitering.

Hjerterehabilitering, herunder fysisk træning, foregår på tværs af sektorer og kommuner. Systematisk indsamling af data til at vurdere graden af deltagelse i fysisk træning samt årsagerne til frafald og fravær eksisterer ikke på nuværende tidspunkt. Denne viden er afgørende for at øge deltagelsen i hjerterehabilitering og indsamles i dette projekt.

Da Lars Hermann Tang har skiftet stilling, er projektet flyttet med til Sjællands Universitetshospital. REHPA kommer til at dele projektets rapport, når den foreligger.

Læs det afsluttende skriv for projektet som PDF

Metode

Data indsamles om:

 1. Årsager til frafald og fravær fra fysisk træning (gennem tlf.-opkald)
 2. Demografisk data (spørgeskema)
 3. Data om andre kendte faktorer med betydning for deltagelse (spørgeskema).

Projektgruppe

 • Fysioterapeut, cand.scient.san., klinisk udviklingsterapeut Lars Bo Jørgensen, Sjællands Universitetshospital – Projektleder
 • Fysioterapeut, Master i idræt og velfærd, Birgitte Blume, Sjællands Universitetshospital
 • Fysioterapeut, stud.scient.san. Anders Ravnholt Schüsler Damlund, Sjællands Universitetshospital
 • Sygeplejerske, MPH, forløbskoordinator Kirsten Charlotte Helmark, Sjællands Universitetshospital
 • Konsulent: Fysioterapeut og postdoc Lars Hermann Tang, REHPA.

Styregruppe

 • Afdelingsterapeut Mette Tidemand Nicolajsen, Reumatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital
 • Sygeplejerske, MPH, forløbskoordinator Kirsten Charlotte Helmark, Sjællands Universitetshospital
 • Leder af træningsenheden Greve kommune, Benedicte Rostock.
Til top