Spring til hovedindhold

Evaluering af satspulje ”En værdig død – modelkommuneprojekt”

Det er vigtigt, at kommunerne fagligt og organisatorisk er klædt på til, at livstruet syge og deres pårørende oplever trygge palliative forløb med høj faglig kvalitet uden utilsigtede indlæggelser og med mulighed for at være hjemme længst muligt.

Erfaringer viser, at mennesker med livstruende sygdomme ønsker at opholde sig længst muligt hjemme, hvad enten det drejer sig om egen bolig eller plejebolig, og evt. også at dø hjemme. Forudsætninger for dette er bl.a., at de professionelle kontinuerligt afklarer familiernes ønsker herfor, har de nødvendige palliative kompetencer, kan samarbejde både tværfagligt og tværsektorielt og afklare forventninger mm.

Den tværgående evaluerings formål er at undersøge og vurdere, hvorvidt og hvordan de fire kommuner (Aarhus, Varde, Svendborg og Roskilde) opfylder statspuljens formål og fem delmål. Satspuljens formål er at bidrage til at sikre, at flest mulige borgere med livstruende sygdom, der ønsker at opholde sig og dø i eget hjem, kan få dette ønske opfyldt under hensyn til borgerens livskvalitet og høj faglig kvalitet gennem udvikling og afprøvning af metoder/indsatser til:

  1. Tidlig afklaring og forventningsafstemning af opholdssted og dødssted
  2. Tidlig afklaring og kontinuerlig justering af ønsker og behov
  3. Redskaber til systematisk og kontinuerlig afklaring og behovsvurdering
  4. Organisatorisk sammenhængende tværfaglige og tværsektorielle behandlings- og helhedsorienterede indsatser
  5. Kompetenceudvikling.

Metode

Mixed method design: Spørgeskemaundersøgelse samt interviews med de syge, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere i alle fire kommuner.

Resultater og formidling

Projektgruppe

Til top