Spring til hovedindhold

Udvikling af en tværsektoriel samarbejdsmodel til planlægning af den sidste levetid for hjemmeboende ældre

Trods ønsket om at dø hjemme tilbringer mange ældre deres sidste levetid på hospitalet, hvor de modtager uønsket behandling og dør. Bekymringer om at være en byrde for pårørende, en følelse af utryghed og frygt for manglende symptomlindring og støtte i hjemmet gør, at ældre vælger at lade sig indlægge og måske dør på hospitalet. Hjemmeboende ældre er i særlig risiko for ulighed i palliation, da de ofte bor alene eller med en ældre ægtefælle, og familien er ofte uoplyste om støttemuligheder.

Formålet med dette ph.d.-projekt er at udvikle og afprøve en tværsektoriel samarbejdsmodel til planlægning af den sidste levetid for hjemmeboende ændre, samt deling af den ældres ønsker til den sidste levetid, herunder ønsker til pleje, behandling, dødssted og hospitalsindlæggelse.

Metode

  1. Delstudie: Scopingreview med kortlægning over eksisterende forskning i initiativer indenfor Advance Care Planning i ældreplejen.
  2. Delstudie: I samarbejde med delphipanel vil vi udvikle en tværsektoriel samarbejdsmodel for praktisk gennemførelse af Advance Care Planning og tidlig opsporing af palliative behov hos hjemmeboende ældre.
  3. Delstudie: Afprøvning og evaluering af model fra 2. delstudie på kliniske enheder på tværs af sundhedsvæsnet.

Projektgruppe

  • Charlotte Hald, ph.d.-studerende, sygeplejerske, cand.cur., Regionshospitalet Randers (projektleder)
  • Mette Spliid Ludvigsen, seniorforsker, ekstern lektor, ph.d., Klinisk Medicin, Regionshospitalet Randers, Aarhus Universitet
  • Mette Raunkiær, cand.scient.soc., ph.d., professor, REHPA
  • Mette Kjærgaard Nielsen, ekstern lektor, ph.d., Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet

Styregruppe

Under etablering

Samarbejdspartnere

Regionshospitalet Randers, REHPA, Norddjurs Kommune, Almen Praksis

Til top