Spring til hovedindhold

EAPC 2023: Inspirerende verdenskongres gav nye ideer og mulighed for nye samarbejder

En inspirerende og interessant tur til verdenskongressen i palliation EAPC 2023 er veloverstået og de 12 forskere, der deltog fra REHPA er vendt hjem med nye ideer til projekter og samarbejder.

Indtrykkene fra en god verdenskongres er ved at have fundet sig til rette, og REHPAs deltagere har fordøjet de intense dage.

Det var en interessant kongres, med et godt fagligt udbytte. Jeg oplevede, at der var stort fokus på de samfundsmæssige og organisatoriske strukturer, og hvordan de i sig selv kan skabe ulighed i palliation. Det er ikke nok at skabe lige adgang, vi skal have fokus på at skabe lige udbytte for mennesker, der har brug for en palliativ indsats.

Mette Raunkiær, professor og forskningsleder ved REHPA

Verdenskongressen i palliation bød på mange spændende oplæg, der tog udgangspunkt i årets tema Equity & Diversity [red. Retfærdighed og Forskellighed].

Ved åbningssessionen holdt professor Kelli Stajduhar, University of Victoria, Canada et tankevækkende oplæg om uretfærdigheder i adgang til palliation for hjemløse og andre socialt udsatte.

Vibeke Graven, seniorforsker ved REHPA

Vibeke beskæftiger sig også med socialt udsattes livsafslutning, og udvekslede visitkort med Kelli Stajduhar på kongressen.

Fremtiden inden for palliation

Nogle af de oplæg, som REHPAs deltagere fremhævede, handlede om at forstå døden, såkaldt ‘death litteracy’, og opmærksomhed på at støtte civilsamfundet, herunder at formidle forskningen tilbage til dem, der har indgået i forskningen.

Derudover fyldte fremtidens palliation også på kongressen.

Libby Sallnow, Ros Taylor og Smriti Rana havde en session med titlen ’The Lancet commission on the value of death’, hvor de gav hvert deres tankevækkende bud på fremtidens palliation.

Også virtual reality, kunstig intelligens og big data var på dagsordenen. Mark Taubert fortalte om sin forskning og erfaringer med virtual reality, og hvad det kan tilføre den palliative indsats. Mens Liesbeth van Vilet holdt oplæg om kunstig intelligens, der er på vej frem – også indenfor palliation.

Der er endnu sparsomt med forskning inden for palliation og virtual reality og kunstig intelligens, men det er nogle interessante emner, der vinder mere og mere frem. Derfor er det nødvendigt, at vi begynder at interessere os forskningsmæssigt for det også.

Mette Raunkiær

Hun tilføjer:

Jeg synes, der var meget fokus på end-of-life care og mindre fokus på temaer som tidlig palliativ indsats. og kombination af rehabilitering og palliation, områder REHPA er optaget af og arbejder med. Der kan vi byde os til med viden og samarbejder. Men alt i alt var det en inspirerende og tankevækkende verdenskongres, hvor vi er vendt hjem opdateret på viden om palliation og med en masse ny inspiration og potentielle fremtidige samarbejder.

Mette Raunkiær

Danske forskere hædret

Ved kongressen var mange dygtige, internationale forskere samlet og flere blev hædret for deres arbejde inden for palliation. Også to danske forskere modtog ærespriser.

Professor Per Sjøgren, Rigshospitalet holdt en interessant præsentation med titlen ’Clinical impact of new developments in opioid analgesia’ og modtog ‘Floriani Lecture and Award’, som EAPC har uddelt siden 2008.

Seniorforsker ved DEFACTUM Marc Sampedro Pilegaard modtog en pris for ‘Best Abstract’ blandt 900 indsendte abstracts. Hans abstract handlede om resultaterne fra en EAPC-arbejdsgruppes projekt om, hvilke kliniske og forskningsmæssige erfaringer ergoterapeuter fra Europa, Asien, Nordamerika, Australien og Stillehavet har med at give indsatser til mennesker med palliative behov.

Læs mere om Marc Sampedro Pilegaards projekt i denne nyhed på rehpa.dk.

Derudover blev professor Mette Asbjørn Neergaard udnævnt som medlem af det nye EAPC Board 2023-2027.

Læs mere om REHPAs ph.d.-studerende Jahan Shabnams flotte præsentation som inviteret taler ved en session.

På YouTube finder du en video, hvor Sabrina Bajwah beskriver, at det er vigtigt, at sundhedsprofessionelle er nysgerrige på forskellige kulturer, og hvad den gode død er for dem.

Til top