Spring til hovedindhold

Forskning i kroniske smerter kan også inspirere til indsatser rettet mod mennesker med kræftrelaterede smerter

Kroniske smerter påvirker hverdagen for mange mennesker. Derfor er det vigtigt, der bliver forsket i hvordan livet med smerter kan forbedres.

Mange faktorer kan påvirke, hvordan smerterne opleves. En af disse faktorer er søvn.

Professor Henrik Bjarke Vægter, Syddansk Universitet (SDU) har modtaget seks millioner fra Sygeforsikring Danmark til at forske i søvn og kroniske smerter.

Til SDU’s hjemmeside siger professor Henrik Bjarke Vægter:

– Vi ved, at søvnforstyrrelser øger følsomheden i smertesystemet og reducerer kroppens naturlige evne til at dæmpe smerten. Det er altså en ond cirkel.

Professor Henrik Bjarke Vægter

REHPA forsker i kræftrelaterede smerter i forskningsprojekter under CanPEx programmet bl.a. COMPARE og pilotprojektet i REHPA Forskningsklinik.

– Jeg er sikker på, at vi kan drage nytte af de konklusioner, Henrik Bjarke Vægter finder i sin forskning, så jeg glæder mig over den flotte bevilling og følger spændt med i projektet.

Seniorforsker og overlæge ved REHPA, Lene Jarlbæk, der er projektleder på COMPARE-projektet

To REHPA-projekter dykker ned i smerteopfattelsen

REHPA-forløbet ’Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv’ bidrager med data til to forskellige projekter, der omhandler smerter hos kræftpatienter. Læs mere om COMPARE og CanPEx.

De første deltagere har været igennem hele forløbet, og tilbagemeldingerne er positive.

– Deltagerne giver udtryk for at have stor glæde af forløbet. De fortæller, at viden om moderne smerteforståelse og måder, hvorpå de kan håndtere smerter i hverdagen, har været brugbart i deres hverdag.

Annette Rasmussen, klinisk leder REHPA

Deltagerne bliver introduceret til smertereceptorer, smerters måde at agere på i kroppen og anatomien bag smerter. Samtidig bliver deltagerne introduceret til en række strategier, der kan gøre det lettere at håndtere smerter i hverdagen.

– Det er interessant at se, hvordan deltagerne bruger strategierne, og hvad de har glæde af. Målet er at få mere viden om, hvordan livet med kræftrelaterede smerter kan bedres.

Lene Jarlbæk

Læs mere om forløbet ‘Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv’, og se hvordan du kan henvise deltagere.

Til top