Spring til hovedindhold

Mennesker med uhelbredelig kræft vil ofte have behov for palliative indsatser fra diagnosetidspunktet

Mennesker med uhelbredelig kræft dør ofte 1-2 år efter, at de har fået kræftdiagnosen. Derfor bør patienter og pårørende tilbydes palliative indsatser tidligt i forløbet og ofte sideløbende med behandlingen.

I Danmark vil flertallet af kræftpatienter overleve deres sygdom og dø af andre årsager end kræft. Til trods for det, er kræft fortsat en hyppig dødsårsag. Et nyt studie fra REHPA viser, at størstedelen af de patienter, der dør af deres kræft, de dør inden for en relativt kort periode. En kobling af data mellem Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret viser, at mere end halvdelen af de mennesker, der dør af kræft, de dør inden for det første år efter kræftdiagnosen, og syv ud af 10 dør inden for to år efter diagnosen.

Desværre understøtter disse data ikke den opfattelse, at uhelbredelig kræft i mange tilfælde er blevet en sygdom, som man kan leve med i lang tid, inden man dør af den. Derimod understøtter studiet, at patienter med uhelbredelig kræft og deres pårørende skal have vurderet deres behov for palliative indsatser allerede i nær relation til diagnosetidspunktet.

Hvis patient og pårørende har palliative behov, så skal de relevante indsatser tilbydes – og her er det vigtigt at understrege, at:

  • Formålet med de palliative indsatser er at øge livskvaliteten i bred forstand (dvs. fysisk, psykisk, socialt og eksistentielt) både til patienter og deres pårørende
  • De palliative indsatser kan ske sideløbende med kræftbehandlinger, som har til formål at hæmme væksten af kræftcellerne og mindske svulsternes omfang.

Mange patienter med uhelbredelig kræft kan således have stor gavn af både at få behandling målrettet kræftcellernes vækst – samtidig med en eller flere palliative indsatser til både patient og pårørende.

Få mere viden

Forsker Lene Jarlbæk står bag studiet, som blev præsenteret på European Cancer Rehabilitation Survivorship Symposium den 10.-11. september 2018 i København.

Download posteren CHRONIC CANCERS: SURVIVAL TIME FROM DIAGNOSIS TO DEATH. An epidemiological perspective

Studiet blev præsenteret via Poster 26.  Ved henvisning til studiet brug venligst reference: ’Jarlbæk L, REHPA, Poster 26, ECRS-symposium 2018, Cph.’

Til top