Spring til hovedindhold

Ny tænketank arbejder med anbefalingerne fra Hvidbog om rehabilitering

Tænketank for implementering af Hvidbog om rehabilitering kickstartede arbejdet med at omdanne fire af hvidbogens fem anbefalinger til handling. Arbejdet strækker sig som udgangspunkt over de næste tre år.

Det er Rehabiliteringsforum Danmark der står bag arbejdet med tænketanken, og REHPA sekretariatsbetjener i forhold til mødeafholdelsen.

Målet for tænketankens første møde var at lægge grundstenene til handlingsorienterede løsninger, der viser vejen fra anbefalinger til handlinger.

Vi vil gerne fortsætte de frugtbare drøftelser af dilemmaer og udfordringer i rehabilitering, som vi havde under tilblivelsen af Hvidbog om rehabilitering. Dem kan vi arbejde videre med her i tænketanken. Drøftelserne kan være med til at identificere helhedsorienterede handlinger og løsninger,

Thomas Maribo, professor og forskningsleder ved DEFACTUM

De fire anbefalinger, som tænketanken arbejder med, er:

  1. Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering.
  2. Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder blandet andet sårbare grupper, børn og pårørende.
  3. Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer.
  4. Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder.

Den femte anbefaling handler om at operationalisere hvidbogens indhold og anbefalinger, som netop er tænketankens opgave.

Medlemmerne af tænketanken

Tænketanken består af godt 40 deltagere vidt forskellig baggrund. De repræsenterer dermed forskellige velfærdsområder, sektorer, praksis og ledelsesniveau mv. Fælles for den brogede skare er, at de arbejder med rehabilitering og har særlig viden.

Deltagerne var inddelt i fire grupper – én for hver anbefaling.

Inden tænketankens deltagere kastede sig over gruppearbejdet, var der fælles oplæg om at omsætte anbefaling til handling.

Fra anbefaling til handling

Professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen lagde ud med et oplæg, der illustrerede den politologiske teori, der kan beskrive det store arbejde, det kræver at få implementeret Hvidbogens anbefalinger. Med en baggrund i statskunstskab ved Aarhus Universitet har Jørgen Grønnegård Christensen beskæftiget sig indgående med offentlig forvaltning blandt andet i sundhedsvæsenet, dog ikke specifikt med rehabiliteringsområdet.

Jørgen Grønnegård Christensen kom med en række gode råd til den forestående proces:

  • Det er vigtigt at operere i netværk og tænke i alliancer – gerne sektorrelaterede.
  • Gode eksempler virker, da de er med til at mobilisere tilslutning.
  • Det skal være konkret. Og også gerne kontant, så der kommer tal på bordet.
  • Det er relevant at inddrage samfundsmæssige kritiske konsekvenser i fremtiden, der sandsynliggør problemerne.

Dagens anden oplægsholder var direktør i Hjernesagen, Hysse Forchhammer. Hun delte sine erfaringer fra arbejdet med deres ’Strokehandleplan’. Er du interesseret i at læse om Strokehandleplanen, finder du både baggrundsmateriale og handleplanen på Hjernesagens hjemmeside

Hysse Forchhammer pegede også på, at alliancer er vigtige i arbejdet med at gå fra anbefaling til handling. Her lagde hun vægt på vigtigheden af et fælles grundlag.

Grundlaget skal efterfølgende brydes ned i konkrete bidder med klare mål, der kan handles på. Her er det også væsentligt at være realistisk.

Indsamling af data eller adgang til data kan være med til at flytte os og styrke kvalitetsudviklingen. Så det kan være vigtigt at have øje for, hvilke data der understøtter arbejdet.

Første skridt på vejen

Oplæggene tydeliggjorde det store arbejde, der ligger foran tænketanken. Eftermiddagen blev brugt i de fire anbefalingsgrupper, der de næste tre år skal arbejde med hver deres anbefaling. Grupperne kommer dog også til at reflektere over hinandens produkter, blandt andet på tre årlige møder. Endelig vil de produkter, som grupperne udarbejder, blive præsenteret for og afleveret til den rådgivende styregruppe for arbejdet.

Grupperne fik sat en retning for anbefalingerne og for de næste skridt i processen.

Mie Maar Andersen, konsulent, ph.d. hos Videnscenter om handicap og medlem af anbefalingsgruppe 1, fastslår:

Det bliver ikke nemt, men det er vigtigt! Viden er mest værd, når den bliver omsat til meningsfuld praksis.

REHPA ønsker held og lykke til hele holdet og vil løbende bringe nyt fra tænketankens udvikling.

Til top