Spring til hovedindhold

Nyt materiale hjælper mennesker med eller efter kræft tilbage på arbejde

Arbejdsrettet rehabilitering: Forsknings- og udviklingsbaseret materiale støtter borgere, der har eller har haft kræft, når de skal tilbage i arbejdslivet. Læs mere og bestil materialet her.

At vende tilbage til sit arbejde efter sygdom er for mange mennesker en vigtig del af livet og af rehabiliteringen. Men ofte er det svært både for det menneske, der skal starte på arbejde igen, og også for kollegaerne og for lederen. Der kan melde sig mange spørgsmål af både personlig, samarbejdsmæssig og lovgivningsmæssig art, og man kan være usikker på, hvor man finder svar og hjælp. Derfor har REHPA og Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune udarbejdet et materiale om at vende tilbage til arbejde under eller efter en kræftsygdom. Materialet er udarbejdet som en folder målrettet til sundhedsprofessionelle og en boks med tre foldere målrettet borgere og deres arbejdsplads.

Kommunerne giver boksen til borgeren

Materialet er sendt til rehabiliteringsenheder i alle landets kommuner i september 2019, hvor bl.a. kræftkoordinatorer vil sørge for at give boksen til den borger, der skal tilbage på arbejdet under eller efter en kræftsygdom. Borgeren skal så selv give en folderen videre til sine kollegaer og leder.

Materiale til borgere 

Boksen indeholder tre foldere, hvor den ene folder henvender sig til borgeren, der skal tilbage på arbejde. De to andre foldere henvender sig til vedkommendes leder og kollegaer.

Information til sundhedsfaglige

Folderen til sundhedsfaglige, der arbejder med borgere, der har eller har haft kræft, gennemgår vigtige regler og begreber i forhold til tilbagevenden til arbejde og giver gode råd om, hvordan man støtter borgeren i processen.

Bestil gratis materiale

Materialet kan bestilles gratis hos Center for Kræft og Sundhed København på https://kraeft.kk.dk/artikel/bestil-materiale

Forsknings- og erfaringsbaseret viden

Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem REHPA og Center for Kræft og Sundhed i Københavns Kommune og er baseret på et forskningsprojekt i REHPA samt kliniske erfaringer fra begge organisationer.

Video om materialet med fokus på at vende tilbage til arbejde i forbindelse med en kræftdiagnose

Materialet har fokus på at vende tilbage til arbejdet under eller efter en kræftsygdom, men mange af informationerne er også relevante, når mennesker med andre livstruende sygdomme end kræft skal tilbage på arbejde.

Mere information om arbejdsrettet rehabilitering

Til top