Spring til hovedindhold

Ph.d.: En tredjedel af hjertestopoverlevere har følger et til fem år efter deres hjertestop

Flere studier har undersøgt hjertestopoverleveres kortsigtede følger af hjertestoppet. Det er dog ikke klart om disse følger går over med tiden og om overleverene har gavn af rehabilitering på lang sigt. Det har nyt ph.d-projekt undersøgt.

Fysioterapeut Vicky Joshi har i sit ph.d.-projekt ‘Physical and psychological problems reported by cardiac arrest survivors and interventions to treat these problems‘, undersøgt hjertestopoverleveres selvrapporterede følger et til fem år, efter de har haft hjertestop uden for hospitalet.

Målet med projektet var at vurdere og opsummere den eksisterende dokumentation for effektiviteten af rehabilitering til hjertestopoverlevere. Desuden har Vicky som en del af projektet udviklet og afprøvet en rehabiliteringsintervention til hjertestopoverlevere i REHPA Forskningsklinik.

– Indtil nu har hovedparten af de studier, som har beskæftiget sig med de selvrapporterede problemer haft fokus på udfordringer på kort sigt, og kun beskæftiget sig med følger af hjertestoppet op til 12 måneder efter det indtraf. Derfor ved vi meget lidt om forekomsten af selvrapporterede problemer på lang sigt.

Vicky Joshi

Andelen ændrer sig ikke

Projektet tilføjer, ifølge Vicky Joshi, vigtig viden om andelen af hjertestopoverlevere, der lider af fysiske og psykiske problemer på længere sigt.

Svær hjerneskade hos hjertestopoverlevere er heldigvis sjælden. Op til en tredjedel af overleverne rapporterede et til fem år efter et hjertestop; træthed, angst, depression, nedsat mental funktion og handicap. Det kan føre til nedsat livskvalitet hos overleverne. Andelen er den samme, uanset hvor længe siden det er, de har haft hjertestop.

De nuværende retningslinjer for rehabilitering til hjertestopoverlevere taler for overlevering af information, tidlig screening og henvisning til individuelt tilpassede indsatser, der hjælper hjertestopoverlevere til at tilpasse sig deres nye situation.

– Vores resultater understøtter de nuværende retningslinjer. Men vores resultater tyder også på, at overlevende kan få brug for en gentagende screening for problemer senere end den nuværende anbefaling på tre måneder.

Vicky Joshi

Som en del af projektet blev en rehabiliteringsindsats (SCARF) udviklet og afprøvet. Indsatsen kan gennemføres med høj deltagelse, og de sundhedsprofessionelle var meget tilfredse med rehabiliteringsindsatsen.

Indsatsen ser ud til at forbedre vigtige følelsesmæssige- og livsaktivitetsrelaterede selvrapporterede resultater.

Projektet konkluderer, at patientforløb på tværs af hjerte- og hjerneskadeområdet på kort sigt kan optimeres. Samtidig kan uddannelse af det kliniske personale i problemer som følge af hjertestop bidrage til at reducere virkningerne på lang sigt for den voksende patientgruppe.

Vicky Joshi forsvarer sin ph.d. i REHPAs lokaler i København den 10. februar 2023 kl. 13.00-15.00. Du kan tilmelde dig i Conference Manager indtil den 8. februar – både fysisk fremmøde og virtuel deltagelse er mulig.

Læs mere om Vicky’s ph.d.-projekt

Til top