Spring til hovedindhold

REHPA deler erfaringer fra COVID-19-forløb

I et nyt notat om de to første REHPA-forløb til mennesker, der har haft corona, deler forskningsklinikken de første skridt og erfaringer om rehabilitering til mennesker med senfølger efter corona.

Da Corona-pandemien ramte Danmark i foråret 2020, valgte REHPA at bidrage aktivt med viden om rehabilitering efter alvorlig sygdom. For at kunne bidrage med specifik viden om Covid-19-patienters behov for rehabilitering blev der igangsat et projekt i forskningsklinikken.

32 deltagere, 20 tidligere Covid-19-patienter og 12 pårørende, deltog i 2020 på to REHPA-forløb. På forløbene var der størst fokus på de respiratoriske og psykologiske senfølger, som deltagerne havde.

Data fra de to forløb er nu bearbejdet og danner baggrunden for notatet Få luft – rehabilitering efter Covid-19-infektion. Ved at offentliggøre dette notat ønsker REHPA at dele erfaringer fra forløbene og bidrage med erfaringer om behovsafdækning, screening m.m.

Notatet beskriver også, hvilke rehabiliteringsbehov, interventioner og forskningsspørgsmål der indgik i de to forløb. Samtidig får læseren en indsigt i, hvilke screeningsværktøjer der indgik i forløbene, og hvilken proces deltagerne har været igennem. På forløbene deltog to kommunale fysioterapeuter med klinisk erfaring i lungefysioterapi. Fysioterapeuterne betoner i notatet, at COVID-19-patienter skal vurderes individuelt, og at deres behov ikke umiddelbart kan sammenlignes med fx borgere med KOL.

Patienter med senfølger skal henvises til de rigtige tilbud

Det første REHPA-forløb blev afsluttet med en brugerinvolverende workshop for patienter, pårørende, forskere og klinikere (PPI).

På PPI-workshoppen blev det afdækket, hvad patienter og pårørende har savnet efter deres Covid-19-forløb, samt hvilke gener de har haft. Her angav patienter og pårørende et ønske om, at senfølger efter Covid-19 prioriteres i sundhedsvæsnet, og at der skal være gennemskuelige og tilgængelige tilbud om rehabilitering.

Klinikere og forskere peger på, at det ser ud til, at både kompetencer og relevant viden er tilstede i kommunerne til at adressere en række af de senfølger, som patienter oplever. Udfordringen kan være at få patienterne henvist til de rette fagprofessionelle til rette tid.

I 2021 fortsætter arbejdet i forskningsklinikken med fokus på kognitive senfølger og fatigue, herunder testning og afprøvning af interventioner og evaluering.

REHPA afholdte webinar den 18. juni 2021 kl. 8.45-12.30 om perspektiver om rehabilitering efter COVID-19 infektion. Følg linket for at læse program og få information om tilmelding.

Til top