Spring til hovedindhold

Specialiseret palliativ indsats i DK har udviklet sig. Men ikke nok til at opfylde behovet

Ny opgørelse viser, at det hovedsageligt er kræftpatienter, der henvises til hospice, de palliative afdelinger og de specialiserede palliative teams.

Den specialiserede palliative indsats (SPI) har øget sin kapacitet igennem de seneste 25 år, siden det første hospice blev etableret i Danmark i 1992. Det viser en opgørelse, som REHPA har lavet, og som er præsenteret i en statusartikel i Ugeskrift for Læger i juni 2017.

Der er nu 55 specialiserede palliative enheder i Danmark; heraf 20 hospicer, ni specialiserede palliative afdelinger og 26 team, hvoraf 22 er tilknyttet et hospital og fire et hospice. De fem regioner har organiseret sig forskelligt i forhold til hvilke typer af enheder, de har prioriteret.

Region Nordjylland har tre palliative afdelinger med sengepladser på hospitalerne, mens Region Midtjylland ingen sengepladser har. Og hvor Region Sjælland har ca. 50 hospicesenge pr. million indbyggere, har Region Nordjylland under 40. Se oversigt over SPI fordelt på regioner

Trods den øgede kapacitet lever vi dog fortsat ikke op til de behovs-estimater, som European Association for Palliative Care (EAPC) foreslår. I Danmark var der i 2016 i alt 332 specialiserede palliative sengepladser (antal sengepladser på hospicer og palliative afdelinger), hvor der ifølge EAPC burde være etableret 550 sengepladser til alle typer patienter med livstruende sygdomme, inklusiv estimeret 440 sengepladser til kræftpatienter.

Årsopgørelser for Dansk Palliativ Database viser, at det langt overvejende er kræftpatienter, som henvises og tilbydes SPI (97 %), til trods for at mange patienter med andre livstruende sygdomme end kræft også har behov for SPI. Sammenholdt med REHPAs kortlægning så viser tallene, at SPI er presset i forhold til de opgaver, de forventes at løse, når man ser på Sundhedsstyrelsens anbefalinger for palliativ indsats. Så både kapacitet og tilgængelighed af SPI er for nuværende utilstrækkeligt, og der sker en skævvridning i forhold til hvilke typer patienter, som får tilbudt SPI.

Læs statusartiklen “Specialiseret palliativ indsats i Danmark mangler kapacitet og tilgængelighed” på Ugeskriftet.dk (kræver abonnement)
Læs nyheden “Smertelindring går til kræftpatienter” på Ugeskriftet.dk

Mere information
Kontakt Lene Jarlbæk eller Tina Broby Mikkelsen

Til top