Spring til hovedindhold

Brug af SPICT™-skema i almen praksis – artikel fra ’ipraksis’

I februarudgaven af magasinet ipraksis skriver læge Anna Weibull om brugen af SPICT™-skemaet i almen praksis. Artiklen er oprindelig kun for abonnenter, men ipraksis har givet tilladelse til at REHPA videreformidler artiklen.

Under overskriften “Palliation i almen praksis – praksispersonalets rolle” beskriver læge Anna Weibull, hvilken rolle praksispersonalet spiller for patienter med palliative behov og for deres pårørende. Anna Weibull er afdelingslæge på Enhed for lindrende behandling, Aarhus Universitetshospital og tidligere praktiserende læge i Grenaa gennem 23 år.

For at kunne hjælpe patienterne, kræver det, at man kan identificere de patienter, der har palliative behov, og her er SPICT™-skemaet et vigtigt redskab. Artikel giver en fin introduktion til brugen af SPICT™-skemaet og beskriver, hvordan praksispersonalet kan arbejde med skemaet.

Download artiklen: “Palliation i almen praksis – praksispersonalets rolle”, ipraksis, februar 2019

SPICT™-skemaet er et valideret værktøj, der er udarbejdet ved University of Edinburgh. Skemaet kan bruges til alle patienter med livstruende sygdom. En tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe bestående af Heidi Bergenholtz, Holbæk Sygehus og REHPA, Anna Weibull, Aarhus Universitetshospital og Mette Raunkiær, REHPA har oversat og tilpasset SPICT™ -værktøjet til dansk og til danske forhold.

Mere information

Til top