Spring til hovedindhold

Død inden for 1 år efter indlæggelse – hvem og af hvad?

I tiden hen imod død er mange indlagt på hospitalet en eller flere gange. Det betyder, at opmærksomhed blandt personalet på hospitalsafdelingerne vil have stor betydning for at få identificeret patienter med behov for palliation. Projektet skal beskrive og analysere omfanget af og karakteristika hos denne population.

Projektet er epidemiologisk og følger en kohorte af alle patienter indlagt i Danmark d. 10. april 2013 og 1 år frem. Studiet er baseret på registerdata fra henholdsvis Landspatientregisteret, Cancerregisteret og Dødsårsagsregisteret.

Projektet udspringer af et tilsvarende projekt udført i Skotland i 2010, og det sker i samarbejde med professor David Clark, som initierede det skotske projekt, og i samarbejde med professor Merryn Gott fra New Zealand. I projektet beskrives tre kohorter identificeret ud fra ens kriterier, en fra hvert af de tre deltagende lande. Kohorterne beskrives i forhold til andelen, der dør inden for ét år, og hvilke karakteristika patienterne har. Hvert land beskriver sin kohorte enkeltvis, og efterfølgende sammenlignes de tre kohorter.

Metode

  • Registerkobling
  • Epidemiologi.

Resultat

Det skotske studie er publiceret i Journal of Pain and Symptom Management, og et manuskript vedrørende det new zealandske studie er submittet til samme tidsskrift.

Projektgruppe

  • Forsker, ph.d., speciallæge Lene Jarlbæk
  • Professor, ph.d. Helle Timm
  • Professor David Clark.

Samarbejdspartnere

  • David Clark, Skotland
  • Merryn Gott, New Zealand.

Mere om projektet

Til top