Spring til hovedindhold

Dødssted og dødsårsager, Danmark 2015-2019

Kortlægningen af sammenhængen mellem det sted, hvor folk dør og af hvilke årsager, er en fortsættelse af tidligere, tilsvarende kortlægninger, som først blev skabt i Palliativt Videncenter (PAVI) og siden videreført i REHPA.

Kortlægningen sker på baggrund af dataudtræk fra Dødsårsagsregisteret, som rummer oplysninger fra dødsattester.

Metode

Kortlægningen er populationsbaseret og baserer sig på dataudtræk fra Dødsårsagsregisteret. Udtrækket kobles med data fra Cancerregisteret og Landspatientregisteret med henblik på involvering af specialiseret palliativ indsats og viden om forudgående indlæggelser.

Data præsenteres ud fra både deskriptiv og analytisk statistik (logistisk regression).

Projektgruppe

  • Lene Jarlbæk, lektor, ph.d., speciallæge, REHPA (projektleder)
  • Helle Timm, professor, ph.d., SDU

Link

Se resultater fra tidligere Dødssted og dødsårsager 2012-2014