Spring til hovedindhold

Dødssted og dødsårsager for børn og unge under 19 år, Danmark 2012-2014

Dødsfald blandt børn og unge har en særlig bevågenhed, og dette projekt beskriver dødsårsager blandt de enkelte årgange mere detaljeret, end de offentligt tilgængelige registre giver mulighed for.

Projektet formidler informationer om, hvilke årsager til dødsfald, som ses i de enkelt årgange blandt børn og unge under 19 år. Desuden beskrives fordelingen mellem dødsfald på eller udenfor hospitalet. Projektet er baseret på et data-udtræk fra Dødsårsagsregisteret for perioden 2012-2014.

Projektet er en opfølgning af en tilsvarende opgørelse for perioden 2007-2011. Resultater af projektet præsenteres i et notat, der overvejende henvender sig til sundhedsprofessionelle, politikere og andre i offentligheden, som beskæftiger sig med problematikker omkring dødsfald blandt børn og unge.

Metode

  • Registerkobling
  • Epidemiologi.

Formidling

Projektgruppe

Til top