Håb og behov ved socialt udsattes død - en kvalitativ undersøgelse

Projektet indgår i REHPAs projektprogram: Beslutninger ved og om livets afslutning i Danmark.

Formålet med dette projekt er at få en bruger- og praksisbaseret viden om socialt udsattes håb og behov ved livets afslutning.

Det fremadrettede mål er at få en viden, der kan hjælpe med, at den palliative indsats tilpasses socialt udsattes håb og behov.

Studiet vil belyse to overordnede forskningsspørgsmål:

  1. Hvilke håb og behov ser socialt udsatte som betydningsfulde ved livets afslutning?
  2. Hvordan bliver socialt udsattes håb og behov forstået og mødt af professionelle og frivillige?

Metode

Studiet anvender et kvalitativt eksplorativt design og gennemføres ved hjælp af nedenstående metoder:

  • Deltagende observation og etnografiske interviews i forskellige kontekster, hvor socialt udsatte befinder sig i hverdagen samt møder professionelle af relevans for en palliativ indsats: Sociale cafeer, socialt bosted, gadesygeplejerske og social vicevært.
  • Semistrukturerede kvalitative interviews med professionelle og frivillige, der arbejder med socialt udsatte borgere.

Projektleder

Vibeke Graven, postdoc, REHPA

Følgegruppe

  • Helle Timm, professor, REHPA
  • Tine Curtis, Forskningschef, Aalborg Kommune
  • Jeannette Fischer-Nielsen, leder, Bo- og Gadeteamet, Aalborg Kommune
  • Lise Maltha, konsulent, ledelsessekretariatet Center for Sociale Indsatser og sekretær for udsatterådet

Samarbejdspartnere

  • Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Kommune (Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning) og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Projektet er forankret hos REHPA.
  • Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet (Michael Hviid Jacobsen og Anders Petersen).

Link

www.rehpa.dk/projekter/beslutninger-ved-og-om-livets-afslutning-i-danmark-et-projektprogram/