Spring til hovedindhold

Kræftrehabilitering med unge og unge voksne – erfaringer og perspektiver

Unge og unge voksne i alderen 18-39 år står over for en række udfordringer såsom etablering, fastholdelse og valg af uddannelse, arbejde og familieliv, der i høj grad er med til at forme deres fremtid. Unge og unge voksne, der får kræft, er derfor en belastet gruppe, der har særlige behov både under og efter deres kræftbehandling. Viden om organisering, indhold og effekt af kræftrehabiliteringsindsatser til unge og unge voksne er begrænset.

På baggrund af dette ønskede REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation at afdække, hvordan videncentret i de kommende år kan understøtte kræftrehabiliteringen til unge og unge voksne. Formålet med projektet er at foretage en vidensafdækning samt belyse, hvilke behov unge og unge voksne, der lever med eller har haft en kræftsygdom, har, samt erfaringsopsamling fra klinikere regionalt og kommunalt.

Formidling

Projektet er afsluttet med udgivelsen af notatet: Kræftrehabilitering med unge og unge voksne – Erfaringer og perspektiver

Metode

Fra efteråret 2016 til sommeren 2018 blev der gennemført:

 • Litteratursøgning af eksisterende viden og evidens
 • To internatophold på REHPA med i alt 32 deltagere
 • Spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews med henblik på at belyse, hvilke behov unge og unge voksne, der lever med eller har haft en kræftsygdom, oplever. Til analysen blev anvendt:
  – Deskriptiv statistik og parret t-test
  – Meningskondensering og tematisk kodning
 • Workshop med 36 fagprofessionelle med fokus på kræftrehabilitering til unge og unge voksne med henblik på erfarings- og vidensudveksling. Tilrettelæggelse af workshoppen var med inspiration fra BIKVA-modellen.

Projektgruppe

 • Dorthe Søsted Jørgensen, projektleder og forløbsleder på projektet, sygeplejerske, master i sundhedsantropologi, REHPA
 • Ann-Dorthe Zwisler, videncenterchef, klinisk professor, overlæge, ph.d., REHPA
 • Annette Rasmussen, leder af klinikergruppen, sygeplejerske, sygeplejefaglig diplom i pædagogik, cand.cur., REHPA
 • Caroline Matilde Elnegaard, stud.scient.san., praktikant og specialestuderende, REHPA
 • Maria Aagesen, videnskabelig assistent, fysioterapeut, cand.scient.fys., REHPA.

Referencegruppe

 • Gitte Vittrup, sygeplejerske og specialist i sexologisk rådgivning
 • Maiken Hjerming, ungekoordinator og ungeambassadør på Rigshospitalet
 • Henning Nabe-Nielsen, præst på Rigshospitalet
 • Caspar Jessen Pedersen, projektmedarbejder i Kræftværket på Rigshospitalet
 • Lene Jystrup, studenterrådgivningen, selvstændig psykoterapeut
 • Marc Sebastian Jensen, Ung kræft København
 • Pernille Nygaard, ung deltager på REHPAs rehabiliteringsforløb og Ildsjæl i Ung kræft Skive
 • Anette Brolykke Clemmensen, gruppeleder i Ung kræft Odense.

Samarbejdspartner

Ung Kræft, Kræftens Bekæmpelse.

Til top