Spring til hovedindhold

Kortlægning af den specialiserede palliative indsats (SPI) i Danmark

Kortlægning af de specialiserede palliative enheder i Danmark er et projekt, som er en videreførelse af tidligere aktiviteter udført, først i Palliativt Videncenter (PAVI) og siden i REHPA. Gennem gentagne surveys har REHPA fulgt status og udvikling af den specialiserede palliative indsats. Nuværende survey vedrører; organisering, visitation, bemanding, kompetencer, rådgivning, undervisning og udvikling indenfor den specialiserede palliative indsats.

Metode

Kortlægningen er sket i form af to samtidige surveys, som blev sendt til alle SPI-enheder i Danmark i foråret 2019. Enhederne omfatter hospicer, palliative teams og palliative afdelinger/afsnit. Besvarelserne opgøres med deskriptiv statistik og publiceret i form af en REHPA-rapport samt evt. en videnskabelig artikel.

I foråret 2019 fik 19 hospicer og 27 teams/afdelinger/afsnit for voksne, samt et børnehospice og 5 børnepalliative teams tilsendt to ret omfattende surveys med spørgsmål vedrørende enhedernes forhold pr. 1. januar 2019.

Alle hospicer og 31 af 32 teams/afdelinger besvarede spørgsmål i det ene survey, som vedrører bemanding og kompetencer i forhold til enhedernes læger og sygeplejersker.

Formidling

REHPA-rapport, april 2021: Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark – Spørgeskemaundersøgelse blandt de 51 enheder, 2019

Appendikser – Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark – Spørgeskemaundersøgelse blandt 51 enheder, 2019

Præsentation på REHPA-webinaret: Brobygning og sammenhænge mellem specialiseret og basal palliativ indsats, find video og præsentationen på denne nyhed

Projektgruppe

Til top