Spring til hovedindhold

Videoer fra REHPA-webinaret om palliation

Se videoerne af oplæggene og download præsentationerne fra REHPAs webinar om brobygning og sammenhænge mellem specialiseret og basal palliativ indsats den 20. maj 2021.

Formålet med dagen var at komme med input fra både forskere og praktikere, der belyste arbejdet på de forskellige niveauer og mulighederne for at skabe sammenhænge på tværs fra flere sider.

REHPA deler og formidler viden, men eksterne oplægsholderne er selv ansvarlige for deres oplæg, og indholdet er ikke nødvendigvis udtryk for REHPAs holdning.

REHPAs leder af Forskning og Videndeling, Kristoffer Marså, overlæge, byder velkommen til REHPAs webinar om brobygning og sammenhænge mellem specialiseret og basal palliativ indsats den 20. maj 2021.

Download præsentationen som PDF

Kortlægning af den Specialiserede Palliative Indsats ved overlæge, lektor og forsker Lene Jarlbæk, REHPA.

Download præsentationen som PDF

Kortlægning af den kommunale palliative indsats ved seniorforsker, ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske Mette Raunkiær, REHPA.

Download præsentationen som PDF

PRO – Patient Reported Outcome ved professor, dr.med. Mogens Grønvold, Dansk Palliativ Database.

Download præsentationen som PDF

Poul Lunau, NSCPM, NDAPM, specialeansvarlig overlæge med ledelsesansvar, Palliativ Enhed, Onk. Afd., SUH giver sit perspektiv på muligheder for brobygning mellem det specialiserede og basale palliative niveau.

Download præsentationen som PDF

Mai-Britt Angersbach Petersen, palliationssygeplejerske, Vordingborg Kommune giver sit perspektiv på muligheder for brobygning mellem det specialiserede og basale palliative niveau.

Download præsentationen som PDF

Birte Markfoged, sygeplejerske, MA, Hospiceleder og formand for Hospicelederforeningen giver sit perspektiv på muligheder for brobygning mellem det specialiserede og basale palliative niveau.

Download præsentationen som PDF

Boglancering af Bliv her og våg af Cicely Saunders. Redigeret af professor emeritus, David Clark; oversat af hospicepræst, Bente Bramming; udgivet af REHPA:

David Clark: The story of Watch with Me

Bente Bramming: Bliv her og våg og palliativ praksis i dag

Vibeke Graven: Farvel og tak for i dag

Download David Clarks præsentation (UK) son PDF

Øvrigt materiale

Download og læs bogen “Bliv her og våg”

Download og læs REHPA-rapporten: Kortlægning af den kommunale palliative indsats i Danmark – Spørgeskemaundersøgelse blandt 28 kommuner, 2019

Download og læs REHPA-rapporten: Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark – Spørgeskemaundersøgelse blandt 51 enheder, 2019 samt det online appendiks