Spring til hovedindhold

Oplæg fra temadagen “Palliation til mennesker med hjertesvigt”

Mere end 100 fagfolk var samlet den 4. september 2018 på Slagelse Sygehus til en temadag om palliation til mennesker med hjertesvigt. Her finder du nogle af oplæggene fra dagen.

Klik på nedenstående links for at hente PDF med oplægget.

EVIDENSBASERET PALLIATION

Evidens for palliation til hjertesvigtpatienten – Hvad ved vi på baggrund af systematisk litteraturgennemgang?
Ann Dorthe Zwisler, klinisk professor, overlæge i kardiologi og centerleder ved REHPA præsenterer resultater fra en systematisk litteraturgennemgang om evidensen for palliativ indsats til hjertepatienter.

Beslutningsstøtteredskab – Evidens og best practice – for hvem virker det?
Gitte E. Ingwersen, klinisk udviklingssygeplejerske, Kardiologisk afd., Sjællands Universitetshospital. Resultater fra et udviklingsprojekt.

HELE PATIENTEN

Hjertesygdom som eksistentiel vendepunkt
Bente H. Viuf, Sygehuspræst ved Slagelse Sygehus gennemgår betydningen af alvorlig livstruende sygdom for patienter og pårørende med fokus på eksistentielle overvejelser og vendepunkter.

S-Tilgangen fra Hospice Djursland
Annegrete Venborg Udviklingssygeplejerske ved Hospice Djursland beretter om deres valg af tilgang til palliation.

Frokost

ORGANISERING AF PALLIATION TIL HJERTEPATIENTEN

Vejlemodellen
Vibeke Brogaard Hansen, ph.d. og overlæge i kardiologi samt specialeansvarlig sygeplejerske Elin Fredsted Petersen begge ansat ved Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus fortæller om deres erfaringer fra klinikken.

Erfaringer fra Primær sektoren
Leif Sehested, speciallæge i Almen Medicin og praktiserende læge i Næstved fortæller om den palliative indsats i primærsektoren.

Inaktivering af ICD-enheden
Jens Brock Johansen, overlæge ved Kardiologisk afdeling, Odense Universitetshospital, fortæller om, hvordan man i praksis inaktiverer ICD-enheden, og hvad man særligt skal være opmærksom på i den terminale fase.

VIL DU VIDE MERE

Temadagen var arrangeret af ph.d.-studerende Stine Gundtoft Roikjær, som arbejder på Slagelse Sygehus og hos REHPA. Læs artikel om temadagen og Stine Roikjær (link til RegionSjaelland.dk)

Til top