Spring til hovedindhold

Døende hjertepatienter får næsten ingen hjælp

I et nyt holdningspapir sætter Dansk Cardiologisk Selskab fokus på hjertepatienters behov for palliation.

Patienter med hjertesvigt lever deres sidste tid med betydelige fysiske, psykiske og eksistentielle problemer. De kan have angst og depression helt inde på livet. Fremskreden hjertesygdom medfører ofte hyppige hospitalsindlæggelser, og patienterne har ofte en dårligere prognose end mange cancerpatienter. Det er derfor overordentligt vigtigt, at palliation bliver en helt naturlig del af den kardiologiske indsats til hjertepatienter med fremskreden hjertesygdom

Overlæge, ph.d. Vibeke Brogaard Hansen

Som overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling på Vejle Sygehus har hun været formand for arbejdsgruppen bag holdningspapiret, der slår fast, at alt for få hjertepatienter med fremskreden hjertesygdom får tilbud om palliativ indsats.

Til top