Spring til hovedindhold

Hjertesyge indvandrere får ikke samme rehabilitering som etniske danskere

Et nyt studie viser en betydelig ulighed i forhold til opstart og ophør af vigtig forebyggende medicin samt deltagelse i fysisk træning og patientuddannelse mellem danskere og indvandrere med blodprop i hjertet.

Resultaterne bygger på et storstilet registerstudie, som er udført som del af et ph.d.-studie ved sygeplejerske, cand.scient.san. Hanne Winther Frederiksen. Ph.d-studiet er gennemført i samarbejde mellem Medicinsk afdeling, Herlev Hospital, Forskningscenter for migration, etnicitet og sundhed (MESU), Københavns Universitet og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Registerstudiet er gennemført i samarbejde med Afdeling for kliniske epidemiologi, Aarhus Universitet.

Ph.d-studiet belyser adgang til hjerterehabilitering for indvandrere med iskæmisk hjertesygdom og oplevelser med hjerterehabilitering blandt hjertepatienter med indvandrerbaggrund i brudfladerne mellem forskellige dele af sundhedsvæsenet.

Hanne Winther Frederiksen forsvarer sin ph.d. den 21. august 2018 på Herlev Hospital.

International opmærksomhed

Emnet har international bevågenhed, og forfattergruppen bag studiet har udgivet en artikel i det anerkendte tidskrift European Heart Journal. Læs artiklen “Differences in initiation and discontinuation of preventive medications and use of non-pharmacological interventions after acute coronary syndrome among migrants and Danish-born”.

Forfattergruppen

  • Hanne Winther Frederiksen, ph.d.-studerende, cand.scient.san, afdelingssygeplejerske, Hvidovre Hospital
  • Ann-Dorthe Zwisler, professor, centerleder, REHPA
  • Søren Paaske Johnsen, professor, Aarhus Universitet
  • Buket Öztürk, forsker, Aarhus Universitet
  • Tove Lindhardt, seniorforsker, Medicinsk afdeling, Herlev Hospital
  • Marie Norredam, lektor, MESU, Københavns Universitet.
Til top