Spring til hovedindhold

Spørgeskemaer til indsamling af patientrapporterede oplysninger inden hjerterehabilitering

Som led i den nationale udbredelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer, arbejder PRO-sekretariat bl.a. med at udarbejde et standardiserede sæt af spørgsmål, der kan anvendes til patienter med iskæmisk hjertesygdom, der indgår i et rehabiliteringsforløb.

På foranledning af PRO-sekretariatet har REHPA foretaget en kortlægning af hvilke spørgeskemaer, der kan anvendes til at indsamle PRO hos denne målgruppe. Kortlægningen fandt frem til i alt 20 spørgeskemaer oversat til dansk; fem sygdomsspecifikke spørgeskemaer og 15 generiske spørgeskemaer. De fundne spørgeskemaer beskrives i notatet.

Notatet er et rammesættende notat for den arbejdsgruppe, der i regi af PRO-sekretariatet skal finde frem til det endelig sæt af standardiserede spørgsmål samt tilhørende algoritmer, der i fremtiden skal anvendes til iskæmiske hjertepatienter, der indgår i et rehabiliteringsforløb i Danmark.

Download notat: Gennemgang af spørgeskemaer til at indhente patientrapporterede oplysninger i hjerterehabiliteringsforløb blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom

Forfatterne

Forfatterne bag notatet er Maria Aagesen, Charlotte Gjørup Pedersen og Ann-Dorthe Zwisler

Til top